🔥🔥 Đừng lãng phí cơ hội trở thành huấn luyện viên doanh nghiệp tại đây:https://bit.ly/3zbafKj

—————————–

Điều gì khác biệt khi trở thành huấn luyện doanh nghiệp tại ActionCOACH Hanoi West

𝟏. 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮

Điều quan trọng nhất cần biết là không có thứ gì gọi là một ngày trung bình.

– Khi bạn là huấn luyện kinh doanh tại ActionCOACH, bạn có thể bắt đầu tuần mới với tư cách là khách hàng, tự mình nói chuyện với huấn luyện viên kinh doanh và lên kế hoạch cho tuần của bạn.

Một ngày khác có thể được dành cho tiếp thị và tạo khách hàng tiềm năng, một ngày khác để bán hàng, một ngày khác huấn luyện khách hàng của bạn và tất nhiên bạn sẽ phải dành thời gian để xem xét và quản lý dòng tiền.

𝟐. 𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮

Có nhiều cách khác nhau để tạo thu nhập khi bạn sở thành huấn luyện viên doanh nghiệp. Bạn có 1 công việc rất linh hoạt về thời gian vì vậy thu nhập đều phụ thuộc vào bạn. Điều tốt nhất là cung cấp các dịch vụ có thể đáp ứng mọi quy mô doanh nghiệp: từ huấn luyện trực tiếp 1-1 đến huấn luyện nhóm, tham gia vào các buổi xây dựng chiến lược hàng quý, kết hợp đưa ra các gói giải pháp cho giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ…

=>Bạn hoàn toàn được LÀM CHỦ.

𝟑. 𝐁𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩!

Bạn không cần phải xuất phát từ con được giảng dạy, ở đây thứ cần thiết là bạn sẵn có một nền tảng kinh doanh, bán hàng, tiếp thị hoặc tài chính vững chắc. Nếu bạn đã từng sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp, bạn sẽ thành công trong việc huấn luyện doanh nghiệp.

👉 Tìm hiểu thêm về Huấn luyện Doanh nghiệp ActionCOACH.

Hãy đăng ký tham gia chương trình MIỄN PHÍ mang tên: 𝐂𝐄𝐃 – 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 tại Firm ActionCOACH Hanoi West để hiểu sâu hơn về nghề nghiệp huấn luyện viên doanh nghiệp.
————————————————————————-
ActionCOACH VIETNAM – TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC DOANH NHÂN
🏠 Address: 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
📞 Phone: (+84) 2871077979 – line 3
🌐 Website: http://actioncoach.vn/