?? [ActionCLUB] FocusRICH – Xác định đích đến của Doanh nghiệp

ActionCLUB

? Doanh nghiệp cần tồn tại, phát triển và đảm bảo tính bền vững. Không có một doanh nghiệp nào có thể tồn tại vĩnh cửu nếu doanh nghiệp đó không xác định được mục tiêu và đích đến cho các hoạt động của mình.

? Bởi vậy các hoạt động kinh doanh chỉ có hiệu quả khi kế hoạch đó có mối liên hệ chặt chẽ với tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp. Mọi kế hoạch đó đòi hỏi phải được điều chỉnh kịp thời theo những biến động bên ngoài và cả những biến động bên trong như: vốn, lao động, công nghệ…

? Từ những kế hoạch đó, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có cơ cấu tổ chức hợp lý, xác định cụ thể nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân; đồng thời phối hợp hoạt động nhằm đạt được mục đích của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc các lãnh đạo xác định cho doanh nghiệp một đích đến cụ thể là điều vô cùng quan trọng.

? Trong chương trình này, bạn sẽ được đặt ra mục tiêu, xây dựng tuyên ngôn về tầm nhìn và sứ mệnh của chính doanh nghiệp, cũng như học được cách xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển dài hạn cho doanh nghiệp của bạn.

___________

THÔNG TIN TỔ CHỨC:
⏰ Thời gian: 13h30 – 17h30, thứ 5 ngày 28/04/2022
?️ Hình thức diễn ra sự kiện: Offline tại Hà Nội
__________________________

ActionCOACH VIETNAM – TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC DOANH NHÂN
? Address: 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
? Phone: (+84) 2871077979 – line 3
? Website: http://actioncoach.vn/

Bài viết liên quan