10 LÝ DO TẠI SAO CÁC CÔNG TY NÊN THUÊ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – Phần 2

10 Lý Do Tại Sao Các Công Ty Nên Thuê Tư Vấn Doanh Nghiệp

Từ góc độ bên ngoài, đôi khi khó có thể đánh giá lý do tại sao các công ty cần các chuyên gia tư vấn doanh nghiệp bên ngoài để xác định các vấn đề với tổ chức của họ và khắc phục chúng. Trò đùa cũ của các nhà tư vấn doanh nghiệp là họ mượn đồng hồ của bạn để cho bạn biết thời gian, nhưng trên thực tế, có nhiều lý do khiến các công ty thực sự cần các nhà tư vấn để giúp giải quyết một số thay đổi phức tạp nhất mà thế giới kinh doanh phải đối mặt.

tư vấn doanh nghiệp

Nguồn tài nguyên đến từ tư vấn doanh nghiệp

Sẽ có lúc bất kỳ công ty nào để mắt đến một động thái mà đơn giản là công ty đó không có nguồn nhân tài hoặc chuyên môn phù hợp – nhưng điều đó chỉ cần ký hợp đồng ngắn hạn đối với bộ kỹ năng cần thiết. Kỹ thuật số hóa là một ví dụ điển hình cho điều này. Với tốc độ số hóa và tình trạng cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực, một công ty có thể không có thời gian để tự mình triển khai cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mới. Trong trường hợp này, việc thuê một nhà tư vấn kỹ thuật số hoặc công nghệ để giúp đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhằm xây dựng năng lực với tốc độ và quy mô là cần thiết.

 

Duy trì hoạt động kinh doanh ổn định

Việc thực hiện một dự án chuyển đổi bằng cách sử dụng đội ngũ nhân viên hiện có có thể khiến các hoạt động hàng ngày của một tổ chức bị bỏ quên hoặc thiếu nhân sự. Bằng cách tìm nguồn tư vấn doanh nghiệp bên ngoài để giúp dẫn dắt các dự án chuyển đổi, các công ty đảm bảo rằng các chức năng hàng ngày của họ được hỗ trợ tốt bởi nhân viên của họ, trong khi một nhóm do các nhà thầu lãnh đạo và được hỗ trợ bởi một nhóm nhân viên nội bộ khả thi có thể theo đuổi sự thay đổi theo định hướng dự án.

 

Những quyết định khó khăn có sự tham gia tư vấn doanh nghiệp

Nhờ tính khách quan, các nhà tư vấn cũng có thể được giao nhiệm vụ đưa ra những quyết định khó khăn. Chẳng hạn, quá trình xác định tình trạng dư thừa và thực hiện cắt giảm nhân viên có thể bị ảnh hưởng và gây tổn hại đến động lực của nhóm nếu được quản lý nội bộ. Trong khi đó, các nhà tư vấn doanh nghiệp có một thấu kính khách quan mà qua đó họ có thể xác định vị trí cần cắt giảm và thực hiện chúng với một khoảng cách cảm xúc vừa đủ.

 

Quy mô toàn cầu

Một số công ty tư vấn lớn nhất trên thế giới có hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Các chuyên gia tư vấn từ các công ty này có khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu và có khả năng giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô ở cấp địa phương, khu vực hoặc toàn cầu, trong khi hầu hết các công ty tư vấn lớn đều có mạng lưới khách hàng rộng lớn ở nhiều khu vực địa lý và lĩnh vực kinh doanh, tất cả ai có thể cung cấp hỗ trợ. Đây có thể là một động lực lớn cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô trên khắp các ngành, biên giới hoặc thị trường.

 

Chi phí hiệu quả nhờ tư vấn doanh nghiệp

Ngoài các khoản phí trả ngay cho nhà tư vấn, các tổ chức triển khai chuyên môn bên ngoài cho các dự án riêng lẻ không phải chịu chi phí chung, chẳng hạn như cung cấp lợi ích, hoặc thậm chí phải cung cấp máy tính và không gian làm việc. Ngoài ra, khi một dự án hoàn thành, các chuyên gia tư vấn có thể được nghỉ hưu, có nghĩa là một tổ chức không còn phải chịu chi phí nữa.

Trong khi đó, khi thuê một nhân viên cố định, các công ty sẽ cần phải trả lương cho họ cả năm, trong khi nếu một tổ chức giao một hợp đồng dài hạn cho một người không phù hợp thì đó có thể là một quá trình tốn kém và mệt mỏi. phải xóa chúng và bắt đầu lại.
tư vấn doanh nghiệp

Tham khảo: ActionCOACH Việt Nam

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan