12 BƯỚC XOAY TRỤC MARKETNG TRONG THỜI KỲ COVID 19

Trong tháng trước, chúng tôi đã tổ chức hội thảo trên web, đưa ra các chiến lược có cấu trúc cho các chủ doanh nghiệp sẽ cung cấp cho họ các công cụ cần thiết trước tiên, sống sót qua cuộc khủng hoảng kinh tế này, sau đó xoay vòng và lên kế hoạch để có thể phát triển trong tương lai. Và cũng đã đến lúc phải xoay vòng một lần nữa. Lần này chúng ta cần xem xét những thay đổi nhanh chóng trong tiếp thị và quảng cáo.

Tải nội dung slide đầy đủ tại đây:

VN_12 Các bước để Xoay trục Marketing_doanh nghiệp của bạn

 

Bài viết liên quan