fbpx

 ỨNG DỤNG 5W1H GIÚP DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

Phương pháp 5W1H cùng với phân tích SWOT được coi là 2 công cụ cơ bản nhất để phân tích và xây dựng kế hoạch kinh doanh của một doanh nghiệp. Ở tư duy tổng thể, 5W1H giúp doanh nghiệp xây dựng và hình dung rõ ràng được chân dung của tệp khách hàng mục […]

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55