5 BƯỚC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ

Với một chiến lược huấn luyện rất đơn giản chỉ bao gồm 5 bước cơ bản, bạn có thể giúp doanh nghiệp của mình đạt được những gì doanh nghiệp nghĩ là không thể.

Bước 1 – Làm rõ mục tiêu

Bước đầu tiên trong chiến lược huấn luyện của bạn là xác định mục tiêu của doanh nghiệp một cách khách quan và có thể đo lường được. Để biết liệu doanh nghiệp của bạn có đạt được mục tiêu hay không, cho dù điều đó có vẻ không khả thi, bạn và doanh nghiệp của bạn phải biết chính xác kết quả doanh nghiệp muốn và có thể đo lường sự tiến bộ theo cách định lượng. Khi doanh nghiệp của bạn rõ ràng, bạn rõ ràng, và doanh nghiệp của bạn biết rằng bạn rõ ràng, mục tiêu sẽ bắt đầu đạt được một cấp độ hiện thực mới.

Bước 2 – Biến mục tiêu thành hiện thực

Tiềm thức của chúng ta không biết sự khác biệt giữa thực tế và trí tưởng tượng. Các phản ứng hóa doanh nghiệpc trong não của chúng ta đều giống nhau cho dù một trải nghiệm đang thực sự xảy ra với chúng ta hay chúng ta đang hình dung nó trong đầu. Và bạn càng có thể tưởng tượng ra một kịch bản sử dụng cả 5 giác quan, thì nó càng có nhiều tác động.

Đối với bước này, hãy để doanh nghiệp của bạn hình dung chi tiết sẽ như thế nào khi doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình. Doanh nghiệp sẽ ở đâu? Môi trường xung quanh doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp ở với ai? Doanh nghiệp đang làm gì?

Hãy chắc chắn để doanh nghiệp tưởng tượng trải nghiệm bằng cách sử dụng tất cả các giác quan. Doanh nghiệp sẽ thấy gì xung quanh doanh nghiệp? Doanh nghiệp sẽ làm gì? Bằng cách huấn luyện doanh nghiệp của bạn trong việc biến trải nghiệm thành hiện thực trong tâm trí doanh nghiệp, điều đó sẽ mang lại cho doanh nghiệp động lực mạnh mẽ để thực hiện hành động hướng tới mục tiêu của doanh nghiệp.

Bước 3 – Lập chiến lược cho các bước hành động để đạt được mục tiêu

Bây giờ, một mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, bước tiếp theo trong chiến lược huấn luyện là làm việc với doanh nghiệp của bạn để phát triển một kế hoạch để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Những việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là gì và khung thời gian cần hoàn thành là gì?

Chiến lược huấn luyện của bạn có thể là bắt đầu từ cuối và làm việc ngược lại với mục tiêu để tìm ra những hành động tốt nhất cho doanh nghiệp. Rất ít khả năng các mục tiêu doanh nghiệp của bạn sẽ nằm gọn trong lòng doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ cần thực hiện hành động tập trung để đạt được mục tiêu của mình.

Bước 4 – Chiến lược huấn luyện của bạn phải bao gồm trách nhiệm giải trình cho doanh nghiệp của bạn

Bước 4 trong chiến lược huấn luyện là quy trách nhiệm cho doanh nghiệp của bạn đối với từng bước trên con đường đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Theo dõi các cam kết của doanh nghiệp và đảm bảo doanh nghiệp luôn tuân thủ các cam kết đó. Chịu trách nhiệm về hành động của doanh nghiệp sẽ khiến doanh nghiệp của bạn cảm thấy được trao quyền bởi sự tiến bộ của doanh nghiệp. Điều này sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp của bạn có được niềm tin quan trọng vào khả năng đạt được mục tiêu của doanh nghiệp với mỗi bước hành động mà doanh nghiệp hoàn thành thành công.

Bước 5 – Kỷ niệm mỗi bước tiến tới mục tiêu

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là thừa nhận từng bước mà doanh nghiệp của bạn thực hiện trên con đường đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đây là một phần thiết yếu của chiến lược huấn luyện 5 bước. Một số bước của chiến lược huấn luyện dễ dàng hơn những bước khác, nhưng tất cả đều góp phần vào việc biến những mục tiêu không thể thành hiện thực cho doanh nghiệp của bạn. Trong bước này, bạn nên đảm bảo rằng doanh nghiệp của mình hiểu rằng việc ăn mừng những gì doanh nghiệp đã đạt được là cần thiết và sẽ tạo động lực để đạt được nhiều thành tựu hơn.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan