5 THÁCH THỨC MÀ CÁC NHÀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP PHẢI ĐỐI MẶT VÀO NĂM 2022

Với các hiện tượng tác động đến lực lượng lao động như Sự từ chức lớn và sự bùng nổ của Zoom đang có hiệu lực, khả năng lãnh đạo doanh nghiệp sẽ không trở lại trạng thái trước đại dịch vào năm 2022. Sẽ an toàn hơn khi cho rằng doanh nghiệp có thể sẽ không bao giờ quay trở lại mô hình lãnh đạo trước năm 2020.

1. Mang lại cho công nghệ một vòng quay của con người

Việc nắm bắt công nghệ là điều tất yếu cho sự tồn tại của các doanh nghiệp. Đại dịch và những hạn chế mà nó mang lại đã thúc đẩy việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong kinh doanh và quá trình này sẽ thu hút nhiều động lực hơn trong tương lai.

Theo mặc định, công nghệ có xu hướng thiếu yếu tố con người. Thật vậy, kỷ nguyên Zoom giai đoạn 2020-2021 đã gây khó khăn hơn cho các nhà huấn luyện doanh nghiệp trong việc huấn luyện doanh nghiệp và xây dựng văn hóa tổ chức trao quyền cho nhân viên và khuyến khích sự tham gia. Sự từ chức lớn, xu hướng ngày càng tăng của nhân viên bỏ việc, có thể là kết quả của sự thất bại của các nhà huấn luyện doanh nghiệp trong việc thu hẹp khoảng cách công nghệ.

2. Chuyển trọng tâm sang con người

Khi mọi người nhận thấy ngày càng dễ dàng từ bỏ công việc của mình để tìm kiếm những đồng cỏ xanh tươi hơn, việc giữ chân nhân tài và thu hút nhân tài mới sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của các nhà huấn luyện doanh nghiệp vào năm 2022.

Huấn luyện doanh nghiệp hiệu quả phải vượt qua những hạn chế mà công nghệ áp đặt để truyền cảm hứng cho nhân viên. Huấn luyện doanh nghiệp nên tập trung vào việc cung cấp cho các nhà lãnh đạo những kỹ năng cần thiết để truyền cảm hứng cho các báo cáo của họ một cách hiệu quả trong khi vượt qua rào cản công nghệ.

3. Đổi mới Tập trung vào Huấn luyện Kinh doanh và Nâng cao kỹ năng

Vào năm 2022, ngân sách nâng cao kỹ năng sẽ có ý nghĩa không chỉ như là công cụ đảm bảo sự kế vị huấn luyện doanh nghiệp mà còn là giải pháp để giữ chân và thu hút nhân tài. Môi trường kinh doanh do hậu quả của đại dịch đã khen thưởng cho việc nâng cao kỹ năng và đào tạo lại nhanh chóng của lực lượng lao động. Vào năm 2022, những xu hướng này sẽ tiếp tục tồn tại, kêu gọi một cách tiếp cận cá nhân, tinh tế hơn cùng với các chương trình đào tạo trực tuyến.

4. Công nghệ Ôm

Các chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp luôn ca ngợi vai trò của công nghệ trong việc giữ cho các tổ chức cạnh tranh và hấp dẫn đối với nhân viên mới. Sự bùng nổ thu phóng chỉ là khởi đầu cho sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào công nghệ để tiến hành kinh doanh.

Các tổ chức hướng tới tương lai từ lâu đã nhận ra rằng việc cung cấp cho nhân viên của họ những công cụ công nghệ phù hợp không chỉ cho phép họ làm tốt hơn công việc của mình. Nó cho phép con người tương tác nhiều hơn và các cuộc thảo luận chiến lược. Công nghệ sẽ không thể thiếu để xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa và dẫn dắt các tổ chức một cách hiệu quả.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan