6 CÁCH MÀ CÁC NHÀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP VĨ ĐẠI CÓ THỂ GIÚP NHÓM CỦA HỌ THÀNH CÔNG

Những nhà huấn luyện doanh nghiệp kiểu này thường xây dựng các mối quan hệ. Điều quan trọng hơn là họ phải tìm ra động lực thúc đẩy mỗi nhân viên thực hiện ở mức cao. Các nhà huấn luyện doanh nghiệp truyền cảm hứng cho nhân viên của họ xem xét toàn bộ con người hơn là vai trò cụ thể mà họ đảm nhận.

Các nhà huấn luyện doanh nghiệp giỏi nhất giúp nhóm của họ thành công bằng cách:

1. Mục đích khuyến khích

Động lực xuất phát từ mục đích. Một nhà huấn luyện doanh nghiệp hiệu quả không chỉ tập trung vào mục đích của tổ chức mà còn phải giúp nhân viên hiểu được công việc của họ đóng góp như thế nào vào kế hoạch kinh doanh.

Ngoài ra, bằng cách thúc đẩy mục đích, người sử dụng lao động có thể truyền cảm hứng cho nhân viên tại nơi làm việc và ở nhà.

2. Nhấn mạnh Kết nối

Chúng ta nghĩ về các mối quan hệ bởi vì bộ não của chúng ta được kết nối theo cách đó.

Tìm kiếm các mối quan hệ có ý nghĩa với một nhóm người là điều kết nối bạn. Cảm giác thân thuộc của chúng tôi đến từ sự kết nối. Thái độ của chúng ta đối với công việc được hình thành bởi các mối liên hệ. Chúng tôi có động lực để làm công việc tốt nhất của mình do kết quả của các tương tác thường xuyên và hài lòng với đồng nghiệp.

3. Sửa đổi động lực

Biết được điều gì thúc đẩy mỗi người là điều cốt yếu để trở thành một người tạo động lực hiệu quả. Để trở nên hiệu quả, bạn phải học cách thúc đẩy từng thành viên trong nhóm của mình. Sau đó, hãy cân nhắc điều chỉnh phong cách huấn luyện doanh nghiệp của bạn để giúp mỗi nhân viên đạt được tiềm năng tối đa của họ.

4. Phát triển một nền văn hóa lạc quan

Nhận thức của nhân viên về công việc bị ảnh hưởng rất nhiều bởi phong cách huấn luyện doanh nghiệp của bạn. Những nhà huấn luyện doanh nghiệp có khả năng thúc đẩy cao nuôi dưỡng một môi trường lạc quan có chủ đích. Một nơi như thế này cho mọi người hy vọng rằng công việc khó khăn của họ sẽ được đền đáp trong tương lai.

5. Thiết lập thông tin liên lạc rõ ràng

Xóa nhầm lẫn có thể là hành động đơn giản nhất trong danh sách này. Truyền đạt các mục tiêu của đội một cách rõ ràng cho nhân viên. Đảm bảo các ưu tiên công việc luôn rõ ràng. Nếu cần, hãy hỗ trợ nhân viên thiết lập các ưu tiên. Phản hồi cũng rất quan trọng đối với nhân viên. Chia sẻ những gì họ đang làm có vẻ tốt và những gì cần điều chỉnh. Thảo luận về mục đích của nhóm thường xuyên.

6. Hỗ trợ cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh

Cho thấy bạn quan tâm đến cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân của nhân viên. Bằng cách đó, bạn cho thấy bạn đánh giá cao sức khỏe tổng thể của họ. Điều này là cực kỳ thúc đẩy.

Các nhà huấn luyện doanh nghiệp có động lực không mệt mỏi trong nỗ lực truyền cảm hứng cho người khác. Đó là lòng vị tha của bạn. Bạn là người hướng tới kết quả. Mặc dù thực tế là huấn luyện doanh nghiệp đặt trọng tâm vào khía cạnh “mềm” của doanh nghiệp, nhưng điều đó được thực hiện để đạt được những kết quả khó khăn. Hơn nữa, nó được thực hiện để làm cho môi trường làm việc có ý nghĩa.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan