Với hơn 1,000 văn phòng tại hầu khắp 80 quốc gia, mỗi tuần, ActionCOACH cung cấp những hệ thống để phát triển doanh nghiệp tới hàng chục ngàn doanh nghiệp trên toàn cầu. Thông qua hoạt động huấn luyện, chúng tôi giúp các chủ doanh nghiệp đạt được sự tự do về tài chính và phong cách sống mà họ mong muốn đạt được kể từ khi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp.

 

Cách tiếp cận của chúng tôi

Cách tiếp cận đơn giản và có hệ thống của chúng tôi đã mang lại rất nhiều lợi ích cho các chủ doanh nghiệp trên  toàn cầu. Họ có thêm thời gian, có được đội ngũ nhân sự xuất sắc hơn, và điều quan trọng nhất – họ kiếm được nhiều tiền hơn. Trong suốt 2 thập niên vừa qua, ActionCOACH đã phục vụ hàng ngàn chủ doanh nghiệp trên khắp thế giới, thuộc mọi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.

Dưới đây là 14 giá trị văn hoá, bao gồm những giá trị, niềm tin, thái độ và hành vi do ActionCOACH đưa ra. Chúng theo sát đội ngũ, Nhà Huấn Luyện và khách hàng của chúng tôi mỗi ngày.