fbpx

ACTIONCOACH WEALTH BOOSTER SỐ 01

CHỦ ĐỀ: “SÁNG TẠO” ĐỂ “TẠO SÁNG”MÔ HÌNH KINH DOANH THỜI KỲ MỚI
Là CEO & Chủ Doanh nghiệp, các Anh chị thực sự cần trang bị kiến thức, công cụ gì trong thời điểm này để có những cách thức giải quyết những vấn đề thách thức của doanh nghiệp?
Câu hỏi này đã liên tục thôi thúc Nhà huấn luyện Kevin Nguyễn Kiên Trì (Firm Owner – ActionCOACH IQS) tìm hiểu, nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều buổi làm việc chuyên sâu với các Chủ doanh nghiệp để chia sẻ cùng cộng đồng doanh nhân chuyên đề “SÁNG TẠO ĐỂ TẠO SÁNG MÔ HÌNH KINH DOANH THỜI KỲ MỚI”.
Sau chương trình này bạn sẽ nhận ra việc chúng ta cần:
• Thoát ra lối suy nghĩ máy móc để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn (và)
• Hiểu biết tổng thể, thấu cảm các vấn đề người dùng gồm cảm xúc, nhu cầu, động cơ mua hàng và các tác nhân thúc đẩy hành vi (để)
• Nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau (hướng đến)
• Đổi mới tư duy, giải quyết sáng tạo
• Mang lại trải nghiệm hữu ích cho người dùng

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55