Bảng xếp hạng COACH Tháng 06 - 2022 - Actioncoach

RANKING

COACHES

Bảng xếp hạng COACH Tháng 06 – 2022

Coach Ranked
BRONZE

2

Nancy Ngô Thị Bích Quyên

5

Kaka Lê Ngọc Đăng

Thiết kế không tên (47)

Tory Phạm Đăng Tuấn

helen Huyen

Helen Vũ Thị Thu Huyền

          

15

Rita Tô Quý Ngọc Châu

Untitled design (2)

Henry Hà Ngọc Hưng

8

Kevin Nguyễn Kiên Trì

5

Donnie Nguyễn Tuấn Anh

Untitled design (1)

Vivian Ngô Thị Thu

Untitled design

Brian Lê Minh Tuấn

 

Selena Vi Bùi

Selena Bùi Thị Linh Vi

  

6

Kayson Nguyễn Tiến Quang

Thiết kế không tên (2)

Aha Trần Ánh Nhật Hưởng

4

Cherry Ngụy Kim Thanh

Untitled design (1)

Roger Lê Cường Thịnh

3

Jack Du Quốc Tiên

      

Untitled design (1)

Kevin Đoàn Quang Thắng

Neo 1

Neo Nguyễn Đình Bảo

        

12

Richard Hoàng Văn Tình

Tamy

Tamy Lê Thị Ngọc Thảo

    

Coach Joseph Nguyễn Ngọc Khang

Joseph Nguyễn Ngọc Khang     

Coach David Trần Xuân Hòa

David Trần Xuân Hòa

     

c30292b30d22e17cb833

Trần Minh Đức

Thiết kế chưa có tên (1)

Vova Lê Việt Chuẩn

Martin

Martin Nguyễn Hải Đăng

Rose Lê Thị Ánh Hồng

Maya Nguyễn Kim Anh

Taylor Nguyễn Bá Thuận

Anh profile (chuan)

Robert Đỗ Văn Học

Untitled design (2)

Jolie Đỗ Thị Hương Dương

    

LOTUS

Jenny Lý Hà Thu

        

Thiết kế chưa có tên (2)

Jolie Nguyễn Hồng Nhật Lý

        

2

Dina Hoàng Mộng Diễm

Thiết kế chưa có tên

Roxana Hà Thị Nhâm

Thiết kế chưa có tên (2)

Jimmy Trần Quốc Kỳ

Thiết kế chưa có tên

Tina Hạ Thị Tuyết

Thiết kế chưa có tên (1)

Dave Đỗ Việt Phương