Bảng xếp hạng COACH - Actioncoach

RANKING

COACHES

Bảng xếp hạng COACH

Coach Rank
PLATINUM

 Leo Võ Thái Lâm

Coach Rank
GOLD

Kevin Nguyễn Kiên Trì

Nancy Ngô Thị Bích Quyên



Coach Rank
SAPPHIRE

Rita Tô Quý Ngọc Châu

Coach Rank
SILVER

Kaka Lê Ngọc Đăng

Donnie Nguyễn Tuấn Anh

Brian Lê Minh Tuấn

Richard Hoàng Văn Tình

Coach Rank
BRONZE

Ivy Triệu Thị Kim Tiên

Kayson Nguyễn Tiến Quang

Thomas Trịnh Đặng Khánh Toàn

Boul Ngô Bảo Thái

Cherry Ngụy Kim Thanh

Elaine Vương Y Lan

Helen Vũ Thị Thu Huyền

Henry Hà Ngọc Hưng

Jack Du Quốc Tiên

Kevin Đoàn Quang Thắng

Roger Lê Cường Thịnh

Selena Bùi Thị Linh Vi

Simon Tô Anh Kiệt

Sophia Nguyễn Kim Phượng

Thomas Lương Ngọc Trung

Trần Minh Đức

Vivian Ngô Thị Thu

Martin Nguyễn Hải Đăng

Hana Đoàn Thị Hải Loan

Nancy Ngô Thị Bích Quyên

Rose Lê Thị Ánh Hồng

Maya Nguyễn Kim Anh

Taylor Nguyễn Bá Thuận

Victor Nguyễn Thành Việt

Julia Nguyễn Thanh Hà

Jolie Đỗ Thị Hương Dương

Anthony Nguyễn Văn Huy

Hannah Đoàn Thu Nga

Rose Hoàng Hồng Nhung

David Chu Tiến Đức

Leo Nguyễn Dự Hoàng

Neil Trình Quốc Việt

Simon Trần Gia Thông

Becky Phạm Thị Bích

Vincent Dương Thành Việt Quang