Bảng xếp hạng COACH Tháng 8 - 2021 - Actioncoach

RANKING

COACHES

Bảng xếp hạng COACH Tháng 8 – 2021

Coach Ranked
BRONZE

2

Nancy Ngô Thị Bích Quyên

5

Kaka Lê Ngọc Đăng

2

Julia Nguyễn Thanh Hà

helen Huyen

Helen Vũ Thị Thu Huyền

          

17

Ivy Triệu Thị Kim Tiên

15

Rita Tô Quý Ngọc Châu

Untitled design (2)

Henry Hà Ngọc Hưng

6

Kevin Nguyễn Kiên Trì

5

Donnie Nguyễn Tuấn Anh

Untitled design (1)

Vivian Ngô Thị Thu

Untitled design

Brian Lê Minh Tuấn

 

Selena Vi Bùi

Selena Bùi Thị Linh Vi

  

6

Kayson Nguyễn Tiến Quang

8

Thomas Trịnh Đặng Khánh Toàn

84040435_653119465276231_7204317289060397857_n (1)

Boul Ngô Bảo Thái

1-300x300

Cherry Ngụy Kim Thanh

Neo 1

Neo Nguyễn Đình Bảo

        

Untitled design (1)

Roger Lê Cường Thịnh

3

Jack Du Quốc Tiên

      

Untitled design (1)

Kevin Đoàn Quang Thắng

12

Richard Hoàng Văn Tình

Tamy

Tamy Lê Thị Ngọc Thảo

    

Diamond

Diamond La Khuê

    

Coach Joseph Nguyễn Ngọc Khang

Joseph Nguyễn Ngọc Khang     

Coach David Trần Xuân Hòa

David Trần Xuân Hòa

     

c30292b30d22e17cb833

Trần Minh Đức

Martin

Martin Nguyễn Hải Đăng

Rose Lê Thị Ánh Hồng

Maya Nguyễn Kim Anh

Taylor Nguyễn Bá Thuận

victor

Victor Nguyễn Thành Việt

       

Untitled design (2)

Jolie Đỗ Thị Hương Dương

    

LOTUS

Jenny Lý Hà Thu

        

9cbfc1cb71e285bcdcf3

Vincent Dương Thành Việt Quang

Untitled design (4)

Hannah Đoàn Thu Nga

Untitled design (5)

Rose Hoàng Hồng Nhung

          

5 (1)

Simon Tô Anh Kiệt