fbpx

BUSINESS COACHING MANG LẠI GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

BUSINESS COACHING MANG LẠI GIÁ TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

Business Coaching là gì?

Business Coaching là Huấn luyện doanh nghiệp. Nhà huấn luyện doanh nghiệp làm việc với chủ doanh nghiệp để giúp họ đạt được mục tiêu đề ra.  Hai bên sẽ cùng nhau đồng hành làm mọi việc, cùng nhau lên kế hoạch.

Một Business Coach đồng hành cùng các chủ doanh nghiệp trên con đường thay đổi hướng tới việc đạt mục tiêu, một doanh nghiệp phát triển lâu dài và thịnh vượng

 

Business Coaching mang lại giá trị cho doanh nghip

1. Business Coaching giúp tăng hiu sut

Đây là lợi thế chính. Tâm lý một doanh nghiệp sẽ cảm thấy bất an nếu không có sự đồng hành của nhà huấn luyện.

Nhà huấn luyện thông qua chủ doanh nghiệp hỗ trợ phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực làm việc hiệu quả mang lại lợi nhuận cho công ty.

2. Business Coaching giúp ci thin các mi quan h trong công vic, gn kết đi ngũ

Trong quá trình huấn luyện, nhà huấn luyện là người tạo động lực cho chủ doanh nghiệp, giúp chủ doanh nghiệp đạt được mục đích mong muốn.

Nhà huấn luyện tuyệt đối không làm hộ, cũng không đưa ra cách làm. Nhà huấn luyện chỉ đặt các câu hỏi, gợi ý thêm giá trị cho người được hỏi.

Người được hỏi tự tìm ra câu trả lời… Đây là cách nhà huấn luyện tạo ra một bầu không khí tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Chính mối quan hệ tốt đẹp trong công việc đã làm cho nhân viên các bộ phận đều phấn khởi, có năng suất làm việc cao hơn. Điều này trái ngược với cách làm trước đây.

3. Business Coaching ci thin phát trin, xây dng đi ngũ nhân viên chiến thng

Phát triển đội ngũ nhân sự được hiểu không chỉ gồm đinh hướng và đào tạo mà còn giúp khai mở những khả năng tiềm ẩn bên trong của nhân viên.

Việc nhân viên có phát triển bản thân được nhiều hay không phụ thuộc chủ yếu vào phong cách quản lý của công ty.

Về cơ bản, tất cả chúng ta đều có những tiềm năng rất lớn. Những khả năng tiềm ẩn bên trong đó chỉ có thể hiển lộ ra ngoài qua việc sát cánh với nhà huấn luyện.

Việc huấn luyện cho phép các nhân viên phát triển được bản thân trực tiếp ngay tại nơi làm việc, nhờ đó làm tăng hiệu quả lao động của họ.

4. Business Coaching h tr vi s linh hot và kh năng thích ng nhm nâng cao kh năng cnh tranh trên th trường

Sở hữu nhà huấn luyện bên cạnh, người chủ doanh nghiệp luôn tự tin bởi khả năng nhanh chóng thích ứng với mỗi loại hình thay đổi.

Điều này vô cùng quan trọng và là lợi thế cạnh tranh đáng kể trong thế giới kinh doanh ngày nay.

5. Business Coaching giúp người ch biết cách to đng lc cho nhân viên

Nhà huấn luyện doanh nghiệp giúp mọi người phát huy đầy đủ tiềm năng, gia tăng lòng tự trọng; và do đó, nâng cao chất lượng công việc của họ.

Tất nhiên cùng lúc, mọi người trở nên có động lực để làm việc năng suất và hiệu suất nhờ sự đồng hành cùng nhà huấn luyện doanh nghiệp.

 

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55