CÁC NHÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Ba loại Business Coaching

Khi ai đó nói, “Tôi là một nhà tư vấn”, họ thường sẽ rơi vào một trong ba loại.

  1. Tư vấn quản lý
  2. Tư vấn Doanh nghiệp
  3. Tư vấn độc lập

Tư vấn Quản lý là điều mà hầu hết mọi người nghĩ đến khi ai đó nói “tư vấn”. Tư vấn quản lý được thuê để giúp các doanh nghiệp cải thiện chiến lược và hoạt động hoặc quản lý các sự kiện kinh doanh quan trọng như sáp nhập và mua lại.

Các nhà tư vấn quản lý kiếm được một số mức lương cao nhất trong thế giới chuyên nghiệp và như bạn mong đợi với một sự nghiệp sinh lợi như vậy, việc tham gia vào lĩnh vực này là vô cùng khó khăn và cạnh tranh. Bạn cần điểm số cao nhất, bạn cần tạo kết nối phù hợp tại các sự kiện kết nối, và bạn cần phải hoàn thiện từng giai đoạn của quá trình phỏng vấn.

Và mọi thứ sẽ không dễ dàng khi bạn đã tham gia. Bạn sẽ cần phải trở thành người có hiệu suất cao nhất ở mỗi cấp độ trong hệ thống thăng tiến hoặc được thăng chức.

  • Hạng mục thứ hai là tư vấn doanh nghiệp.

Giống như từ Coaching – Tư vấn, danh mục tư vấn doanh nghiệp bao gồm một loạt các mô tả và trọng tâm công việc.

Đây là một danh mục hấp dẫn hơn dành cho những người có mô tả công việc “tư vấn” trong thế giới doanh nghiệp. Điều này có thể giống như dịch vụ tư vấn nội bộ, nhóm thực hiện, doanh nghiệp tư vấn B2B và nhiều thứ khác.

Theo nguyên tắc chung, những người thuộc nhóm này đã theo đuổi con đường doanh nghiệp và thường có ít nhất một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành của họ. Các lĩnh vực mà các nhà tư vấn nội bộ phổ biến bao gồm phần mềm, CNTT và các lĩnh vực công nghệ khác.

  • Loại thứ ba là tư vấn độc lập.

Thông thường, khi ai đó đã phát triển chuyên môn trong một lĩnh vực, họ chọn xây dựng và điều hành công việc kinh doanh của riêng mình xung quanh chuyên môn đó thay vì tiếp tục với tư cách là một nhân viên.

Chuyên môn cụ thể đang được bán hầu như có thể là bất cứ thứ gì, và nhờ vào nền kinh tế hợp đồng biểu diễn mới nổi, hàng nghìn chuyên gia tư vấn độc lập mới đang tạo ra các doanh nghiệp sinh lợi cao cho chính họ.

Bài viết liên quan