CÁC XU HƯỚNG COACHING TRÊN THẾ GIỚI

CÁC XU HƯỚNG COACHING TRÊN THẾ GIỚI

 

Coaching & Mentoring là thuật ngữ không hề mới mẻ trên thế giới và nó không chỉ giới hạn trong thế giới thể thao như chúng ta từng nghĩ. Mà Coaching & Mentoring là xu hướng phát triển những nhà Lãnh đạo tương lai, những kỹ thuật phát triển nhân tài, nhằm nâng cao năng lực cá nhân và tăng hiệu suất công việc.


Coaching & Mentoring là xu hướng lãnh đạo tất yếu cần có

Coaching & Mentoring (Kèm cặp & Cố vấn) là những năng lực cốt lõi cho lãnh đạo, quản lý giúp họ hoàn thiện trọn vẹn vai trò của mình và xây dựng những mối quan hệ tốt với nhân viên. Nghiên cứu & thực tế cho thấy nhiều nhân viên, đặc biệt người tài rời bỏ tổ chức vì người quản lý không biết hoặc không thường coach & mentor cho họ. Vậy muốn giữ chân nhân tài hãy xây dựng văn hoá coaching từ đó khơi dậy tối đa tiềm năng của nhân viên, khiến họ cống hiến hết mình cho tổ chức. Và giải bài toán khó của những người làm quản trị tài năng, phát triển tổ chức hay nhân sự nói chung sẽ không còn khó nữa.

 

Ngày nay, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi, yếu tố con người có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của doanh nghiệp. Con người là nền tảng để đạt được kết quả kinh doanh, thị phần, sự hài lòng và thỏa mãn của khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài. Chính vì vậy, việc doanh nghiệp tập trung để có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực của nhân viên là thách thức đối với các nhà quản lý trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Sau đâu là những xu hướng Coaching & Mentoring (Kèm cặp & Cố vấn) của thế giới được đưa ra.

Tư duy mới mới và khả năng thích ứng

Một xu hướng mà chúng ta có thể thấy được là nhu cầu phát triển các nhà lãnh đạo sẵn sàng linh hoạt trong cách họ làm việc và thích ứng với những đổi mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay. Để làm như vậy, các tổ chức cần phải truyền tải những giá trị, thách thức mới đến với nhân viên để những tư duy này thấm nhuần vào hệ tư tưởng giá trị như: Tư duy linh hoạt, Tư duy đội nhóm, Tư duy đổi mới, Tư duy sáng tạo, Quản lý sự thay đổi…

Phát triển nhân sự nội bộ và trọng dụng người tài

Theo số liệu nguyên cứu thì có đến 79% những nhà lãnh đạo được phát triển từ nội bộ đi lên và 21% là tuyển dụng bên ngoài. Nhìn vào số liệu này thì ta thấy được tầm quan trọng của Coaching & Mentoring như thế nào trong tổ chức từ đó cho thấy phải có chiến lược phát triển nhân tài nội bộ để tạo ra những nhà lãnh đạo tương lai có cùng hệ giá trị, văn hoá, tầm nhìn với tổ chức. 

Ứng dụng công nghệ số

Xu hướng công nghệ số càng ngày được áp dụng mạnh mẽ, đòi hỏi những nhà lãnh đạo phải có những tư duy táo bạo và khác biệt về cách họ thực hiện. Ứng dụng công nghệ trong quản lý con người, hiệu suất công việc, đào tạo trực tuyến, làm việc từ xa…Với thách thức này đòi hỏi tổ chức phải ứng dụng và đổi mới để bắt kịp xu hướng trong thời buổi hiện tại.

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan