CÁCH HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI VÀ TĂNG TRƯỞNG

Các tổ chức đổi mới có các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, tập trung vào đổi mới. Huấn luyện doanh nghiệp có thể dạy các nhà lãnh đạo, những người không có khuynh hướng đổi mới, cách xây dựng văn hóa đổi mới trong tổ chức của họ, do đó đảm bảo sự tồn tại và thành công trong tương lai.

Huấn luyện doanh nghiệp có thể giúp thúc đẩy đổi mới như thế nào ?  

Để nuôi dưỡng hiệu quả sự đổi mới và một nền văn hóa tổ chức thân thiện với nó, người ta cần nhiều hơn những quy trình và cấu trúc cứng nhắc. Mặc dù những yếu tố này là cần thiết, nhưng chúng không đủ để hỗ trợ sự phát triển của một nền văn hóa tập trung vào đổi mới.

Trong trường hợp không có huấn luyện điều hành, các nhà lãnh đạo có thể mặc định các cấu trúc và quy trình như vậy để thúc đẩy sự thay đổi. Do đó, những nỗ lực của họ không mang lại kết quả như mong đợi, và khoảng cách giữa nguyện vọng tập trung vào đổi mới và khả năng thực hiện của họ ngày càng mở rộng.

Huấn luyện lãnh đạo làm rõ rằng động lực chính của sự đổi mới trong một tổ chức là con người và văn hóa doanh nghiệp. Và nó có thể cung cấp cho các nhà lãnh đạo những công cụ để làm chủ những đòn bẩy này.

Đổi mới và Chương trình quản lý chiến lược của các nhà lãnh đạo

Thông thường, các chương trình quản lý chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao chỉ tập trung vào dự báo và lập ngân sách.

Các nhà lãnh đạo nên cố gắng tích hợp đổi mới vào các chương trình nghị sự quản lý chiến lược của họ. Bằng cách này, họ có thể biến nó thành một phần của quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức của họ trong khi mang lại cho nó một chiều hướng dễ nhìn thấy.

Khi là một phần của quá trình lập kế hoạch chiến lược, đổi mới là:

Có thể quản lý

Có thể theo dõi

Có thể đo lường

Một phần không thể thiếu trong khát vọng phát triển của tổ chức

Không có gì khuyến khích sự đổi mới hơn việc biến nó thành một phần có thể đo lường được trong tương lai của tổ chức bạn.

Tạo tiền đề cho mạng đổi mới động

Ngoài việc khuyến khích và nói về sự đổi mới, các nhà lãnh đạo có thể tạo ra một môi trường để nó có thể phát triển.

Huấn luyện điều hành có thể giúp các nhà lãnh đạo cấp cao gieo mầm cho các mạng lưới đổi mới năng động bao gồm tài năng nội bộ trong khi tạo ra các hoàn cảnh mà các mạng lưới này cần phát triển và mở rộng.

Thông qua cách tiếp cận như vậy, các nhà lãnh đạo có thể phá vỡ các chương trình thay đổi gây rối và tốn kém nhưng vẫn cam kết đổi mới ở mức độ bền vững và hiệu quả hơn.

Đổi mới và Tư duy Huấn luyện

Văn hóa huấn luyện trong toàn tổ chức dựa trên  tư duy huấn luyện  và sự tin tưởng giữa các nhân viên, người quản lý và lãnh đạo. Một nền văn hóa như vậy đại diện cho những cơ sở màu mỡ cho sự đổi mới. Trong môi trường tập trung vào huấn luyện, các bên liên quan hiểu rằng tổ chức của họ coi trọng ý tưởng và phản hồi của họ.

Đồng thời, những người có ý tưởng đổi mới không một mình gánh vác trách nhiệm về những thất bại có thể xảy ra. Tổ chức cung cấp một khuôn khổ tập thể để quản lý và giám sát rủi ro.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan