CHIA SẺ VỀ CHƯƠNG TRÌNH YESS BUSINESS BASICS

Một trong những học sinh đã tham gia YESS Business Basics chia sẻ với chúng tôi: “Hôm nay, tôi đang suy nghĩ và làm việc để trở thành một Doanh nhân vì kiến thức có được ở đây, và tôi có thể thấy rằng tôi nên đầu tư tiền của mình … và đầu tư hiện là một trong những sở thích của tôi. Tôi cũng đã học được bảng tầm nhìn là gì và cách tạo chúng. Tôi đã học cách lập Kế hoạch kinh doanh và cách trình bày ý tưởng của mình … đó là bài học kinh nghiệm lớn nhất của tôi. ” –Graciana Cumbundo (14 tuổi, Angola, South Africa)

 

Bài viết liên quan