CHU TRÌNH CỦA HUẤN LUYỆN CUỘC SỐNG

Khái niệm Huấn luyện cuộc sống

Huấn luyện cuộc sống là một quá trình hợp tác một-một, tập trung vào giải pháp, trong đó một huấn luyện viên được đào tạo chuyên nghiệp sẽ giúp đỡ khách hàng, đạt được các mục tiêu cá nhân, mối quan hệ hoặc nghề nghiệp.

Huấn luyện viên sử dụng một số công cụ, kỹ thuật và quy trình được thiết kế để giúp khách hàng tìm thấy điều gì thúc đẩy họ, nơi họ muốn đến và cách tốt nhất để đạt được điều đó. Mối quan hệ xây d

 • Thiết lập mối quan hệ
 • Đánh giá các lĩnh vực ưu tiên
 • Xác định các khu vực bị mắc kẹt / sự cố
 • Thiết lập và xác định mục tiêu
 • Xác định các bước cần thiết
 • Thực hiện cam kết để đạt được các mục tiêu đã đặt ra
 • Đo lường tiến độ
 • Có trách nhiệm giải trình để thành công
 • Ăn mừng thành công

huấn luyện doanh nghiệp

Quá trình đó gồm các bước

 • Trả lời một số câu hỏi phân tích rất tập trung thách thức tư duy của khách hàng và những hạn chế trong nhận thức.
 • Các phiên hàng tuần tập trung vào các lĩnh vực thách thức khác nhau hoặc một loạt các phiên tập trung vào phân tích sâu hơn về một vấn đề dài hạn chưa được giải quyết
 • Tìm ra nguyên nhân gốc rễ, những khó khăn và lợi ích liên quan đến các tình huống / mục tiêu bế tắc

Cách thức để huấn luyện viên giúp khách hàng tập trung

huấn luyện doanh nghiệp

Một huấn luyện viên cuộc sống giữ cho khách hàng tập trung và thách thức hành động từ tuần này sang tuần khác theo một số cách:

 • Bằng cách cho phép khách hàng học cách xác định cơ chế phòng vệ của chính họ (những câu chuyện họ kể để tự vệ)
 • Bằng cách trao quyền cho họ để tách rời khỏi tư duy “không thể”
 • Bằng cách thúc đẩy họ làm việc hướng tới và mong muốn đạt được những mục tiêu mới;
 • Bằng cách giúp họ tạo ra tầm nhìn và niềm tin có sức mạnh

Huấn luyện viên và khách hàng hướng tới các giải pháp đột phá và đạt được mục tiêu đã đặt ra. Các mô hình mới phát triển dẫn đến các giải pháp mới và thành công mục tiêu cuộc sống, duy trì kiểm tra sinh thái và dẫn đến sự chung sống hài hòa lâu dài.

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan