Coach Thu Ngô (Business COACH) “Tôi mong muốn chủ doanh nghiệp trở thành nhà huấn luyện trong chính doanh nghiệp của mình”

Từng đảm nhiệm nhiều vị trí công việc tại Vietnam Airlines, chị Thu Ngô đã quyết định đi tìm sứ mệnh mới và trở thành một nhà huấn luyện doanh nghiệp…

Tôi và các nhà huấn luyện đang biên dịch 5 quyển sách của nhà sáng lập ActionCOACH, Brad Sugars dự kiến ra mắt giữa tháng 12/2019.

Bài viết liên quan