Thông tin nhà huấn luyện

 • 9 năm kinh nghiệm điều hành và quản lý doanh nghiệp
 • Trong vai trò Đại sứ của tổ chức kết nối kinh doanh toàn cầu BNI tôi hỗ trợ BNI vùng Khánh Hòa trong công tác huấn luyện, giúp đỡ hơn 30 chủ doanh nghiệp sử dụng
  các công cụ kết nối kinh doanh, xây dựng phát triển mạng lưới kinh doanh hiệu quả
 • Nhà huấn luyện kinh doanh, cố vấn đào tạo doanh nghiệp

Tôi nhà huấn luyện sẽ giúp bạn như thế nào 

 • Kết quả: Tôi tập trung vào hiệu quả, thành công của tôi
  được đo lường bằng thành công của bạn.
 • Niềm tin: Tôi tạo dựng niềm tin với bạn bằng sự chính trực
  và sự nhất quán trước sau như một.
 • Cam kết: Tôi cam kết tập trung 100% vào mục tiêu của bạn
  và hỗ trợ giải quyết các vấn đề của bạn.
 • Hành động: Tôi tập trung vào việc triển khai giải pháp thực
  tế, thực thi công việc một cách hiệu quả và huấn luyện bạn đạt
  được những thành quả to lớn.

Website: actioncoach.asia
Số điện thoại: 0903 235 798

Gmail: andynguyen@actioncoach.asia

Địa chỉ: Lầu 6 Yersin, P. Phương Sài,Tp. Nha Trang