fbpx

COACHING LÀ GÌ?

COACHING LÀ GÌ?

Không chỉ là một khoá học giúp bạn có những kiến thức chuyên sâu và thiết thực về ngành, coaching hiểu đúng là một khoá huấn luyện với nhiều tính chất khác nhau.

  • Là mt hình thc hp tác

Rõ ràng trong tiến trình thực hiện Coaching thì mối quan hệ giữa người huấn luyện và người được huấn luyện là cực kỳ quan trọng đòi hỏi tinh thần hợp tác của cả hai bên.

  • Tp trung vào mc tiêu hơn là vn đ

Một khi đã xác định Coaching là quá trình định hướng vào kết quả, tất cả những gì người huấn luyện và người được huấn luyện phải làm là đưa ra những mục tiêu càng nhanh càng tốt đồng thời là những giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu đó.

Ngay cả khi bắt đầu Coaching với một vấn đề phức tạp việc cần làm là đưa ra những giải pháp chứ không thực hiện theo thói quen của chúng ta là phân tích vấn đề đó và tìm ra ai đó để chịu trách nhiệm.

  • Lng nghe hơn là phát biu

Một buổi Coaching thành công không nhất thiết phải có nhiều lời bàn tán và nhận xét.

Công việc của người huấn luyện phần lớn là lắng nghe và tạo không gian và thời gian cho người được huấn luyện nói, có thể nói rằng người huấn luyện phải hoàn toàn tập trung vào những gì người được huấn luyện trình bày.

Với người được huấn luyện thì hành động này giúp họ cảm thấy được chú ý quan tâm, giúp đỡ, do đó họ cũng tập trung hơn đến việc thực hiện những cam kết mình đã phát biều trong quá trình trao đổi.

  • Đt câu hi thay vì đưa nhng li khuyên và hướng dn

Thậm chí dù đã biết được câu trả lời hay giải pháp cho tình huống, người huấn luyện cũng hỏi người được huấn luyện về ý tưởng của họ bởi vì mục đích chính của Coaching là trang bị cho người được huấn luyện cách suy nghĩ và giúp họ vận dụng sự sáng tạo và năng lực của chính họ.

Khi bạn đưa ra những giải pháp, bạn đã đánh cắp cơ hội được học hỏi của người khác và buộc họ phải phụ thuộc vào những hướng dẫn của bạn.

  • Đưa ra nhng phn hi chính xác và kp thi thay vì phán xét

Điều này có nghĩa là người huấn luyện sẽ tránh đưa ra những phán xét thay vào đó là những phản hồi cụ thể rõ ràng có được do sự quan sát kỹ lưỡng từ người được huấn luyện nhằm giúp họ có những sự đánh giá về năng lực của mình và những sự lựa chọn tốt hơn cho những xử lý tiếp theo.

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55