COACHING TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Tổng quát về ngành Coaching

Coaching là một quá trình mang tính cá nhân hóa cao, phụ thuộc vào cả bản chất của khách hàng. Bao gồm kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng của Coach. Tuy nhiên, các Business Coach có một số kỹ thuật và công cụ được công nhận để sử dụng trong hầu hết mọi tình huống.

Ngày nay, Coaching có thể được đào tạo và cấp chứng chỉ trong lĩnh vực huấn luyện. Như một con đường sự nghiệp, huấn luyện thường bao gồm tư vấn độc lập. Nhưng vẫn có các khoá Group Coach cho một số tổ chức lớn tuyển dụng cho đội ngũ nhân viên của họ.

Định nghĩa

Về cơ bản, huấn luyện là một mối quan hệ kinh doanh giữa tổ chức, huấn luyện viên và người được huấn luyện, và nó bao gồm một cách tiếp cận được điều chỉnh để phù hợp với khách hàng. Tùy thuộc vào vị trí của người được huấn luyện và mục đích của việc huấn luyện, các phương pháp tiếp cận khác nhau được yêu cầu.

 Coaching không phải là tư vấn như một bước hoặc kỹ thuật trong một hệ thống kỷ luật tiến bộ, cũng không phải là huấn luyện hoặc hướng dẫn; nó là một quá trình hướng dẫn người được huấn luyện từ cấp độ năng lực này sang cấp độ năng lực khác.

Giá trị

Theo khảo sát của ICF, những người được hỏi có văn hóa Coaching đã báo cáo kết quả trong các lĩnh vực như:

  • Sự hài lòng của khách hàng.
  • Tuân thủ quy định.
  • Thu hút nhân tài.
  • Khả năng sinh lời.
  • Giá trị cổ phiếu.
  • Năng suất lao động.
  • Thay đổi chiến lược quy mô lớn.
  • Phát triển và phân phối sản phẩm / dịch vụ mới.

Bài viết liên quan