CÔNG TY TƯ VẤN LÀ GÌ VÀ CÓ THỂ LÀM GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?

Công ty tư vấn là gì?

Công ty tư vấn là một doanh nghiệp bao gồm các chuyên gia theo ngành cụ thể, những người đưa ra lời khuyên, hướng dẫn chuyên nghiệp và các giải pháp hữu ích cho các doanh nghiệp gặp phải các vấn đề mà họ không thể tự giải quyết. Mọi công ty đều có vấn đề; các công ty tư vấn được ký hợp đồng để giải quyết chúng.

 

Các loại hình doanh nghiệp tư vấn

1. Công ty tư vấn kỹ thuật

Tư vấn kỹ thuật là những chuyên gia lập kế hoạch, thiết kế và cuối cùng là xây dựng các loại cơ sở hạ tầng và dự án khác nhau cho cả khách hàng nhà nước và tư nhân, bao gồm chính phủ, nhà phát triển bất động sản và các công ty xây dựng.

Thuật ngữ “tư vấn kỹ thuật” thường bao gồm các hoạt động như xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng thay vì các dịch vụ liên quan đến các loại kỹ thuật khác như phần mềm hoặc phần cứng.

Mặc dù việc các nhà tư vấn kỹ thuật làm việc với tư cách là người hành nghề cá nhân không hoàn toàn là hiếm, nhưng hầu hết các dịch vụ tư vấn cụ thể cho ngành này đều đến từ các công ty tư vấn nổi tiếng.

2. Công ty tư vấn tài chính

Thuật ngữ “nhà tư vấn tài chính” ít nhiều đã được thay thế bằng thuật ngữ “cố vấn tài chính”. Tư vấn tài chính có thể mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh.

Khái niệm này thường được kết hợp với việc lập kế hoạch tài chính được cá nhân hóa, có thể hành động được cho các cá nhân. Nói như vậy, cố vấn tài chính cũng có thể là nguồn lực quý giá cho toàn bộ doanh nghiệp, cung cấp thông tin chi tiết về quản trị công ty, rủi ro tài chính, hoạt động của khách hàng và chuỗi cung ứng.

3. Công ty tư vấn nguồn nhân lực

Các công ty thuê các công ty tư vấn nguồn nhân lực (HR) để giúp giải quyết các vấn đề quản lý nguồn nhân lực. Các nhà tư vấn nhân sự thường thuộc một trong hai nhóm: nhà tư vấn nguồn lực chuyên gia và nhà tư vấn quy trình / con người.

Nếu một công ty gặp khó khăn trong việc xác định mức lương thưởng thích hợp cho nhân viên của mình, các chuyên gia tư vấn nguồn lực có thể sẽ tự đưa ra những con số chính xác.

 

Bài viết liên quan