CÔNG VIỆC HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP – BUSINESS COACHING

CÔNG VIỆC HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP – BUSINESS COACHING

Business Coaching – Hun Luyn Doanh Nghip

Hun Luyn K Năng

Chủ doanh nghiệp được đào tạo những kỹ năng cần thiết để tự triển khai quản lý phát triển doanh nghiệp. Từ kỹ năng quản lý nhận sự, phòng ban đến kỹ năng marketing hay bán hàng.

Xây Dng Chiến Lược

Hỗ trợ chủ doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển lâu dài ổn định. Chiến lược phát triển là yếu tố cốt lõi để thành công với một doanh nghiệp, khóa Business Coaching sẽ giúp bạn.

Lp Kế Hoch Phát Trin

Với điểm tựa là chiến lược phát triển hoàn chỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp lập plan công việc cho từng hạng mục với từng mục tiêu khác nhau. Có kế hoạch bạn có list công việc cần làm.

S Dng Công C H Tr

Để quản lý phát triển doanh nghiệp bạn cần nhiều công cụ hỗ trợ. Ví dụ: Quản lý nhân sự chúng ta cần phần mềm, Marketing cần công cụ phù hợp hay những công cụ quản lý bán hàng.

Công vic hun luyn doanh nghip – Business Coaching

H thng: Nhà huấn luyện hiểu chuyên sâu về hệ thống vận hành doanh nghiệ Hệ thống này bao gồm những gì để hoàn thiện? Từ đó dễ dàng xác định doanh nghiệp đang ở đâu? Đang gặp vấn đề gì? Và nên làm gì tiếp theo?

Mc tiêu: Cùng với chủ doanh nghiệp thiết lập các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trong quá trình phát triển doanh nghiệ Đây là mục tiêu thành tựu, và nhiệm vụ của bạn là biến nó thành mục tiêu thói quen đồng thời kiểm soát mục tiêu này liên tục.

Quy trình: Quy trình huấn luyện được thiết lập chặt chẽ trong thời gian nhất định để hướng đến mục tiêu xác đị Lên kế hoạch công việc theo tuần tháng năm. Quy trình bám sát mục tiêu và tiến đến đạt các mục tiêu theo thứ tự ngắn, trung hay dài hạn.

Năng lc lãnh đo: Hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo chủ doanh nghiệp triệt để. Đối với người chủ, năng lực lạnh đạo đóng vai trò rất lớn ở sự thành công của cả một hệ thố Vì vậy chương trình đào tạo cũng ưu tiên phần cải thiện năng lực lãnh đạo này.

Thay đi nhn dng: Giúp chủ doanh nghiệp thay đổi thành nhà lãnh đạo giỏi, người truyền cảm hứng, người kỹ luật, theo sát mục tiêu, cân bằng công việc và cuộc sống, xây dựng đội ngũ tốt, cải thiện năng lực bản thân…

 

Bài viết liên quan