ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA BUSINESS COACHING & BUSINESS CONSULTING

ĐIỂM KHÁC NHAU GIA BUSINESS COACHING & BUSINESS CONSULTING

1. Business Coaching

 • Business Coach giúp bạn tập trung vào những điểm chính xác, đó là tất cả mọi thứ trong kinh doanh.
 • Nhà huấn luyện doanh nghiệp thiết kế một tầm nhìn cho doanh nghiệp phù hợp với các giá trị mục tiêu của bạn trong cuộc sống, điều mà họ gọi là xây dựng Mục tiêu chiến lượ
 • Business Coach quan tâm đến hiệu suất tổng thể của chủ doanh nghiệp để đạt được mục tiêu cuối cùng của mìNhìn vào bức tranh từ trên cao.
 • Business Coach là một“nhà tổng quát hóa” , nghĩa là họ nhìn doanh nghiệp 360 độ.
 • Họ cho bạn những câu hỏi, cho bạn thấy được những điểm nào đang tồn đọng cho vấn đề và cởi mở cho bạn để từ đó bạn sẽ tự tìm ra giải pháp cho mình
 • Khi bạn hỏi một nhà  huấn luyện doanh nghiệp câu hỏi tương tự, câu hỏi đầu tiên anh ta sẽ hỏi bạn là “Bạn sẽ đi phương tiện nào?” Và câu thứ hai, “Bạn muốn đi sớm bao lâu?” Điều đó là có thể.Bạn đưa ra câu trả lời, suy nghĩ một lúc, sau đó “Đi thôi!”.
 • Nhà huấn luyện doanh nghiệp là ngườibạn đồng hành, một người sẽ luôn lắng nghe bạn

Bằng cách này, một nhà huấn luyện doanh nghiệp không đưa cá cho bạn mà anh ta dạy bạn cách câu cá.

2. Business Consulting

 • Mặt khác, nhà tư vấn kinh doanh đưa ra các giải pháp cho những điểm mà anh ta gặp khó khăn trên con đường dài để đạt được mục tiêu cuối cùng này, cho biết những gì cần phải làm và đ
 • Nhà tư vấn kinh doanh tìm ra các giải pháp phù hợp cho các vấn đề cụ thể .
 • Hãy hỏi một nhà tư vấn kinh doanh: “Làm cách nào để tôi đạt được điều đó?”Khi bạn hỏi, anh ấy lấy bản đồ, vẽ các tuyến đường bạn có thể đi, nơi nghỉ ngơi, v.v., cho bạn biết cách đi trên bản đồ, đưa cho bạn bản đồ và vẫy tay.
 • Nhà tư vấn kinh doanh là những hành khách ngắn hạn mà bạn bắt xe trên đường .

Bài viết liên quan