Diễn giả 3 – Ratish Pandey, ActionCOACH Ấn Độ

HỘI NGHỊ KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG & EMEA 2021

 

Chủ đề – Huấn luyện là Hệ số mũ hay nhân số X?

Ratish là một huấn luyện viên nhiệt huyết, luôn hướng tới kết quả và thích làm việc với mọi người. Anh ấy rất giỏi trong việc tạo dựng niềm tin với khách hàng của mình. Để giúp họ nhận ra tiềm năng thực sự của mình, anh ấy điều chỉnh việc huấn luyện của mình để kết hợp các yếu tố kích hoạt động lực của họ và áp dụng phương pháp tiếp cận tập trung vào kết quả hấp dẫn và ấm áp.

Ratish gần đây đã được Doanh nhân Ấn Độ công nhận là Doanh nhân của Năm trong Dịch vụ Kinh doanh.

Về mặt cá nhân, Ratish là một người ham đọc sách, thích khám phá những ngọn núi, tin tưởng vào việc khai thác tiềm năng chưa được khai thác của những người cố vấn của mình và sở hữu một khiếu hài hước.

Bài viết liên quan