ĐỊNH NGHĨA COACHING

ĐỊNH NGHĨA COACHING

Coaching đã được định nghĩa theo nhiều cách. Bản chất của huấn luyện là:

  • Để giúp một người thay đổi theo cách họ muốn và giúp họ đi theo hướng họ muốn.
  • Huấn luyện hỗ trợ một người ở mọi cấp độ trở thành người mà họ muốn trở thành.
  • Huấn luyện xây dựng nhận thức trao quyền cho sự lựa chọn và dẫn đến sự thay đổi.


Nó mở ra tiềm năng của một người để tối đa hóa hiệu suất của họ. Huấn luyện giúp họ học hỏi hơn là dạy họ.

 

Huấn luyện có truyền thống gắn liền với thể thao. Mỗi vận động viên hàng đầu đều có một huấn luyện viên. Trong vài năm gần đây, huấn luyện đã trở nên áp dụng trong mọi lĩnh vực, trong kinh doanh và mọi khía cạnh của cuộc sống cũng như thể thao.

Giờ đây, việc ai đó nhìn thấy một huấn luyện viên giúp họ đạt được mục tiêu trong cuộc sống và công việc là điều khá bình thường.
Huấn luyện là sự hợp tác giữa huấn luyện viên và khách hàng.

Huấn luyện viên giúp khách hàng đạt được điều tốt nhất của cá nhân họ và tạo ra kết quả họ muốn trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của họ. Coaching đảm bảo khách hàng có thể cống hiến hết mình, học hỏi và phát triển theo cách họ mong muốn.

COACH không cần phải là chuyên gia trong lĩnh vực công việc của khách hàng.

 

Sẽ rất hữu ích khi phân biệt Coaching với các hoạt động tương tự

Kèm cặp

Cố vấn là khi một đồng nghiệp cấp cao, được coi là hiểu biết hơn và khôn ngoan hơn đưa ra lời khuyên và cung cấp hình mẫu. Cố vấn liên quan đến các cuộc thảo luận trên phạm vi rộng có thể không giới hạn trong bối cảnh công việc. Một người cố vấn là một nhà tài trợ có kinh nghiệm chuyên môn tuyệt vời trong lĩnh vực công việc của khách hàng của họ. Cả cố vấn và huấn luyện đều quan tâm chủ yếu đến những thành tựu đạt được trong hiện tại và tương lai.


Coaching

Tư vấn là làm việc với một khách hàng cảm thấy không thoải mái hoặc không hài lòng với cuộc sống của họ. Họ đang tìm kiếm sự hướng dẫn và lời khuyên. Một nhân viên tư vấn làm việc để khắc phục vấn đề của khách hàng.


Đào tạo

Đào tạo là quá trình thu nhận các kỹ năng hoặc khả năng kiến ​​thức bằng cách học tập, kinh nghiệm hoặc giảng dạy. Người đào tạo theo định nghĩa là chuyên gia, và khóa đào tạo có khả năng được nhắm mục tiêu vào các kỹ năng cụ thể để có kết quả tức thì. Việc đào tạo cũng có thể là một đối với nhiều người hơn là một đối một.


Tư vấn

Một nhà tư vấn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn và giải quyết các vấn đề kinh doanh, hoặc phát triển một doanh nghiệp nói chung. Một nhà tư vấn giải quyết vấn đề với tổ chức tổng thể hoặc các bộ phận cụ thể của nó chứ không phải các cá nhân bên trong nó. Nhà tư vấn chỉ ảnh hưởng gián tiếp đến cá nhân.


Giảng bài

Việc giảng dạy truyền kiến ​​thức từ giáo viên sang học sinh. Giáo viên biết điều gì đó mà học sinh không biết. Điều ngược lại là đúng trong huấn luyện. Khách hàng là chuyên gia và khách hàng có câu trả lời, không phải huấn luyện viên.

 

Bài viết liên quan