fbpx

HIGHEST REVENUE OF SEPTEMBER 2021

? HIGHEST REVENUE OF SEPTEMBER 2021 ?

⚜ Văn Phòng ActionCOACH Vietnam xin chúc mừng thành tích mà những Nhà huấn luyện có tên trong bảng xếp hạng tháng 09/2021!

Trân trọng vinh danh tất cả Anh/Chị.

1️⃣ Leo Võ Thái Lâm – CBD Firm
2️⃣ Nancy Ngô Thị Bích Quyên – Hanoi West Firm
3️⃣ TheO Vũ Bá Thế – CBD Firm
4️⃣ Hannah Đoàn Thu Nga – SOTA Firm
5️⃣ Vincent Dương Thành Việt Quang – TTMM Firm
6️⃣ David Trần Xuân Hòa – CBD Firm
7️⃣ Kayson Nguyễn Tiến Quang – CBD Firm
8️⃣ Kaka Lê Ngọc Đăng – CBD Firm
9️⃣ David Dương Mạnh Cường – SOTA Firm
? Rita Tô Quý Ngọc Châu – CBD Firm
————————————————————————–
ActionCOACH VIETNAM – TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC DOANH NHÂN
? Address: 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
? Phone: (+84) 2871077979 – line 2
? Website: http://actioncoach.vn/
#actioncoach #actioncoachvietnam #actioncoachsea #storyofsuccess #ActionCOACHasia #BCA #Actioncoach #businessgrowth #groupcoaching #franchising #firmfranchise #businesscoach #thanhcong #thinhvuong #coaching

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55