HUẤN LUYỆN (COACHING) KHÁC CỐ VẤN, TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

HUẤN LUYỆN (COACHING) KHÁC CỐ VẤN, TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Huấn luyện (coaching) khác Cố vấn (mentoring)

Cố vấn là những người đã thành công ở một lĩnh vực, ngành, đã giải quyết được 1 vấn đề nào đó, chia sẻ sự hiểu biết, đưa đến một cái nhìn sâu sắc và những lời khuyên khi một cá nhân nào đó gặp thử thách trong hành trình của mình. Họ đưa ra hướng dẫn làm thế nào để giải quyết một số tình huống nhất định. Cố vấn thường hoạt động theo cơ chế phản ứng, giúp người được cố vấn phản ứng với các vấn đề khi chúng phát sinh. Nói chính xác, người mentor chính là một Expert – chuyên gia.

Huấn luyện viên giúp các cá nhân dự đoán và giải quyết các thách thức, đặt các câu hỏi để coachee của họ tự nhìn ra chính con người của mình và xử lý các vấn đề dựa trên nguồn lực của mình. Trong mối quan hệ này, người được coach hay coachee chính là Expert – Chuyên gia

Huấn luyện (coaching) khác Đào tạo (training)

Cả huấn luyện và đào tạo đều đòi hỏi học tập như một phần không thể thiếu của quá trình. Tuy nhiên, có một sự khác biệt cơ bản.

Đào tạo: Mục tiêu của các chương trình đào tạo được đặt ra bởi người huấn luyện hoặc người hướng dẫn. Đào tạo có sẵn một cấu trúc và lộ trình học tập. 1 người đào tạo cho nhiều người, và không theo sát khách hàng.

Huấn luyện: trong huấn luyện, khách hàng là chuyên gia, và do đó kỳ vọng và mục tiêu được đặt ra bởi khách hàng. Chủ đề huấn luyện được đưa ra bởi khách hàng. 1 nhà huấn luyện đồng hành cùng 1 chủ DN, theo sát tiến trình và kết quả của khách hàng.

Điều quan trọng cần lưu ý là huấn luyện và đào tạo thường làm việc kết hợp với nhau. Tốt nhất là đào tạo để có các kỹ năng, sau đó là áp dụng huấn luyện giúp sử dụng các kỹ năng này để phát huy đối đa tiềm năng.

 

Huấn luyện (coaching) khác Tư vấn (consulting)

Nhà tư vấn sẽ chẩn đoán các vấn đề và đưa ra giải pháp và đôi khi, thực hiện các giải pháp giúp cho khách hàng. Vd nhà tư vấn: tư vấn thuế, tư vấn luật, tư vấn du học, tư vấn tài chính….

Trong khi nhà huấn luyện tiếp cận năng lực của khách hàng, giúp khách hàng tìm kiếm các giải pháp từ bản thân mình. Huấn luyện viên cung cấp các cách tiếp cận “hỗ trợ và tự khám phá”, nâng cao năng lực của khách hàng.

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan