HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP GIÚP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO NHƯ THẾ NÀO?

Các tổ chức đang cung cấp dịch vụ huấn luyện lãnh đạo để giúp các cá nhân phát triển các kỹ năng lãnh đạo mà họ có thể sử dụng để điều hướng bối cảnh kinh doanh không chắc chắn và phát triển sức mạnh lãnh đạo của họ. Theo Báo cáo Huấn luyện Lãnh đạo năm 2021, các tổ chức đang sử dụng phương pháp huấn luyện lãnh đạo để giải quyết các nhu cầu phát triển nhân tài khác nhau. Tám mươi phần trăm các tổ chức báo cáo rằng nhu cầu chính của họ đối với việc huấn luyện lãnh đạo là nâng cao kỹ năng cho các cá nhân cụ thể. Tăng cường sự tham gia của nhân viên và giữ chân nhân tài quan trọng cũng được xác định trong số các nhu cầu phổ biến nhất mà tổ chức đang giải quyết bằng huấn luyện lãnh đạo.

 

Khả năng lãnh đạo

Tự nhận thức và giao tiếp luôn được xếp hạng trong số các năng lực quan trọng nhất đối với các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ.

Đối với các nhà lãnh đạo mới nổi, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và khả năng thực thi cũng được xác định là một trong những năng lực lãnh đạo quan trọng nhất.

Đối với các nhà quản lý cấp trung, các nhóm thực thi và hàng đầu có hiệu suất cao cũng được báo cáo là một trong những khả năng quan trọng nhất.

Đối với các nhà lãnh đạo cấp cao và điều hành, tư duy chiến lược, thiết lập tầm nhìn và định hướng là một trong những năng lực lãnh đạo quan trọng nhất. Tự nhận thức và giao tiếp cũng được báo cáo là những khả năng khó phát triển nhất trong các tổ chức, tiếp theo là quản lý sự thay đổi và tư duy chiến lược.

 

Sự tự tin trong phép đo

Hầu hết các tổ chức không tự tin vào khả năng đo lường tác động kinh doanh của họ, nhưng những người được báo cáo kết quả tích cực hơn và ít thách thức hơn. Hai mươi tám phần trăm coi khả năng đo lường tác động kinh doanh của việc huấn luyện lãnh đạo là cao hoặc rất cao và có nhiều khả năng sử dụng huấn luyện lãnh đạo để giữ chân nhân tài (58 phần trăm so với 39 phần trăm) và đạt được lợi thế cạnh tranh (39 phần trăm so với 18 phần trăm).

Hơn một nửa trong số các tổ chức này sử dụng kế hoạch kế nhiệm để đo lường tác động của việc huấn luyện lãnh đạo, so với chỉ 23% những người ít tự tin hơn vào khả năng đo lường của họ. Sự hài lòng của khách hàng, năng suất và lợi tức đầu tư (ROI) cũng được sử dụng thường xuyên hơn để đo lường tác động kinh doanh của việc huấn luyện lãnh đạo trong các tổ chức này.

 

 

Thách thức và cơ hội

Các tổ chức báo cáo một loạt lợi ích từ việc huấn luyện lãnh đạo bao gồm sự tham gia của nhân viên, khả năng giữ chân, năng suất và sức mạnh của lãnh đạo. Nhưng cũng có những thách thức. Các công ty hiện không cung cấp ngân sách báo cáo huấn luyện lãnh đạo và thiếu nguồn lực là rào cản lớn nhất. Trong số những công ty đang cung cấp dịch vụ huấn luyện lãnh đạo, ngân sách cũng được báo cáo là thách thức phổ biến nhất, tiếp theo là thiếu khả năng đo lường ROI.

Các tổ chức tự tin vào khả năng đo lường tác động kinh doanh của việc huấn luyện lãnh đạo thường ít có khả năng báo cáo những thách thức về tổng thể. Họ vẫn báo cáo ngân sách là thách thức phổ biến nhất (47%), nhưng việc mua lãnh đạo đứng thứ hai (27%), tiếp theo là việc thiếu công nghệ để quản lý các cam kết huấn luyện (23%).

Các chuyên gia phát triển nhân tài hiểu lợi ích của việc huấn luyện, nhưng sự phát triển và thành công trong tương lai phụ thuộc vào khả năng đo lường và báo cáo tác động kinh doanh. Huấn luyện là một phương pháp hiệu quả để thúc đẩy hiệu suất của tổ chức và cải thiện lợi nhuận. Việc đo lường tác động kinh doanh có thể mở ra toàn bộ tiềm năng của việc huấn luyện lãnh đạo, cung cấp mức độ dữ liệu, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình chưa từng có.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan