fbpx

HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP: CÁC CHIẾN LƯỢC MANG LẠI KẾT QUẢ

Huấn luyện doanh nghiệp thường bao gồm một khoản đầu tư đáng kể về tiền bạc và thời gian, và các công ty sẽ không bận tâm nếu họ không nghĩ rằng khách hàng doanh nghiệp có những gì cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc. Nhưng hành động đơn giản của việc thuê một huấn luyện viên không tạo ra sự vĩ đại một cách thần kỳ. Điều đó đòi hỏi sự cam kết và làm việc chăm chỉ của cả khách hàng và huấn luyện viên doanh nghiệp.

Hành động của khách hàng tối đa hóa kết quả

Khách hàng nên muốn  được huấn luyện và nên cởi mở với mối quan hệ huấn luyện. Họ nên chuẩn bị đầy đủ để dành thời gian và nỗ lực cho các bài tập và thực hành mà họ và huấn luyện viên của họ xác định là quan trọng nhất trong sự phát triển khả năng lãnh đạo của họ. Điều đó có nghĩa là họ phải “sở hữu” trách nhiệm giải trình đối với phần của họ trong quá trình huấn luyện.

Tốt nhất là nếu khách hàng có ý kiến ​​trong việc lựa chọn một huấn luyện viên doanh nghiệp. Mối quan hệ tốt và tâm lý “phù hợp” là điều cần thiết để huấn luyện viên và khách hàng có thể phối hợp ăn ý với nhau, và việc thuê huấn luyện viên một cách ngẫu nhiên đồng nghĩa với việc may mắn sẽ đóng vai trò không cân xứng trong điều này xảy ra. Khách hàng phải sẵn sàng bỏ thời gian ra khỏi lịch trình để dành cho việc huấn luyện, và họ phải khai thác điểm yếu của bản thân  để tìm hiểu điểm mạnh của họ ở đâu và chỗ nào cần cải thiện.

Hành động của huấn luyện viên doanh nghiệp nhằm tối đa hóa kết quả

Các huấn luyện viên giỏi nhất sẵn sàng lên tiếng ngay lập tức nếu họ không nghĩ rằng có sự “phù hợp” tốt với khách hàng tiềm năng của họ. Họ quan tâm đến việc khách hàng của họ nhận được sự huấn luyện mà họ cần hơn là đặt chỗ cho một khách hàng khác. Một trong những bài tập quan trọng nhất của huấn luyện viên-khách hàng là xác định và làm rõ các mục tiêu, cộng với việc lập một kế hoạch để đạt được mục tiêu đó.

Các huấn luyện viên doanh nghiệp xuất sắc biết cách  lôi kéo khách hàng ra khỏi vùng an toàn của họ  và cách đối xử với tính dễ bị tổn thương của họ một cách tôn trọng. Họ sử dụng các công cụ đánh giá đã được kiểm chứng trước, trong và sau khi tham gia huấn luyện để giúp đi đúng hướng và đảm bảo rằng mối quan hệ huấn luyện mang lại kết quả có thể đo lường được. Và hầu hết các huấn luyện viên doanh nghiệp tuyệt vời sẽ theo dõi ngay cả khi mối quan hệ huấn luyện đã kết thúc, để giúp khách hàng đi đúng hướng và tiếp tục cải thiện với tư cách là một nhà lãnh đạo.

Các hành động của tổ chức nhằm tối đa hóa kết quả

Doanh nghiệp đầu tư vào huấn luyện doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến kết quả của việc huấn luyện. Hầu hết các tổ chức sẵn sàng đầu tư vào huấn luyện đều muốn thực hiện phần việc của họ để đạt được kết quả tối đa. Họ cung cấp cho các đồng nghiệp, cấp trên và báo cáo trực tiếp của khách hàng nếu huấn luyện viên doanh nghiệp cần ý kiến ​​đóng góp của họ và họ làm rõ rằng khách hàng được phép dành thời gian cho quá trình huấn luyện. Các tổ chức muốn chứng minh ROI trên khoản đầu tư huấn luyện của họ và họ phải sẵn sàng thực hiện phần việc của mình để đảm bảo điều đó xảy ra.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55