fbpx

HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ VỚI VIỆC KHAI THÁC SỨC MẠNH CỦA CÂU HỎI

Mục tiêu chính của một chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp, với tư cách là một nhà giáo dục, không phải là cung cấp câu trả lời mà là đặt những câu hỏi đúng. Huấn luyện doanh nghiệp không chỉ là làm theo một kịch bản. Mọi người đều có thể làm theo một kịch bản. Vai trò của những câu hỏi mạnh mẽ trong huấn luyện là hướng cuộc trò chuyện thông qua sự tò mò và động lực.

Một chuyên gia phát triển khả năng lãnh đạo giỏi là một bậc thầy trong việc sử dụng các câu hỏi mạnh mẽ vì lợi ích của khách hàng và mối quan hệ huấn luyện. Một huấn luyện viên đặt câu hỏi rằng:

  • Cung cấp thông tin
  • Phản xạ tia lửa
  • Tập trung vào khách hàng và hoàn cảnh của họ
  • Kết thúc mở, cho phép người nhận đưa ra nhiều câu trả lời và khám phá vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau

Các loại câu hỏi mạnh mẽ trong Huấn luyện doanh nghiệp

Là một chuyên gia phát triển khả năng lãnh đạo, một người có thể hỏi một số loại câu hỏi mạnh mẽ để đạt được các mục tiêu khác nhau.

  • Các câu hỏi mở , chẳng hạn như, “Bạn muốn đạt được điều gì thông qua doanh nghiệp này?” hoặc “Bạn có thể giải thích cho tôi cách bạn đã làm điều đó không?” khuyến khích xem xét nội tâm, khám phá và những ý tưởng mới.
  • Những câu hỏi hiệu quả , chẳng hạn như “Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm điều đó?” hoặc “Điều đó sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực của bạn như thế nào?” nhằm mục đích mang lại sự rõ ràng, quan điểm và đánh giá. Những câu hỏi như vậy cũng khuyến khích suy nghĩ khác biệt  và khám phá các lựa chọn.
  • Các câu hỏi tập trung vào giải pháp nhằm mục đích thúc đẩy khách hàng tiến tới giải pháp và tránh cân nhắc nguyên nhân của vấn đề. Một câu hỏi như “Bạn nghĩ điều gì đang ngăn cản bạn…” khiến người nhận tò mò về một giải pháp cụ thể.

Bất chấp sự phức tạp rõ ràng của chúng, những câu hỏi mạnh mẽ là công cụ huấn luyện đơn giản. Một số huấn luyện viên có xu hướng phân tích quá mức về chúng, và kết quả là họ đánh vào giai đoạn đối đầu.

Những câu hỏi mạnh mẽ trong huấn luyện không nên cố gắng dẫn dắt người nhận. Mục đích của chúng là kích hoạt suy nghĩ, xem xét nội tâm , khám phá và tiến bộ bằng phương tiện của người nhận.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55