HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Khi bạn thuê một huấn luyện viên kinh doanh, bạn thuê một người thông thạo về cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ phận kinh doanh và thậm chí cả  những động cơ tâm lý . Thành công của bạn là của họ và họ làm việc với bạn trong một khung thời gian đã định để vạch ra các mục tiêu cụ thể và tạo ra một kế hoạch chiến lược chủ động. Thông thường, làm việc với một nhà huấn luyện doanh nghiệp diễn ra trong năm bước.

Thực hiện nghiên cứu của bạn

Điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu các nhà tư vấn quen thuộc với ngành kinh doanh nhỏ của bạn. Tương tự như vậy, bạn nên hiểu về các mục tiêu kinh doanh đã nhắm đến mà bạn muốn hoàn thành, cho dù đó là doanh số bán hàng tăng lên, quản lý tài chính tốt hơn hay có thể là một chút về mọi thứ.

Lên lịch Tư vấn Miễn phí

Nhiều dịch vụ huấn luyện doanh nghiệp sử dụng tư vấn miễn phí, không rủi ro để có cái nhìn tổng thể về nhu cầu của bạn và xem liệu chúng có phù hợp hay không. Điều này bắt đầu cuộc trò chuyện về kỳ vọng, vai trò và mục tiêu cuối cùng để chuyển đổi doanh nghiệp của bạn – và chính bạn.

Đánh giá hoạt động kinh doanh và xây dựng chương trình hành động

Khi bạn đã tìm được đối tác phù hợp có chuyên môn phù hợp với nhu cầu của bạn,  các dịch vụ huấn luyện doanh nghiệp nhỏ  sẽ chuyển sang tạo chương trình hoặc kế hoạch hành động theo hợp đồng của bạn.

Các chương trình hành động là lộ trình của bạn. Chúng là những công cụ độc quyền giúp bạn đạt được mục tiêu và thấy được kết quả mong muốn, có thể đo lường được, được lập chiến lược thông qua đánh giá kinh doanh cá nhân, thu thập dữ liệu, quan sát và các cuộc họp giữa bạn và huấn luyện viên của bạn.

Thực hiện Chương trình hành động

Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp sẽ thường xuyên gặp gỡ bạn để thực hiện và giám sát chương trình hành động của bạn từ A đến Z. Họ sẽ thiết lập các buổi học tập, tổ chức hội thảo và cung cấp cố vấn liên tục cho đến khi doanh nghiệp nhỏ của bạn thấy được sự phát triển thực sự.

Kết thúc chương trình

Bước này liên quan đến việc đánh giá sự tiến bộ của doanh nghiệp nhỏ của bạn, bao gồm các kết quả có thể định lượng được để chứng minh cách bạn đã giải quyết các điểm đau của mình và trau dồi sự phát triển. Giờ đây, bạn đã được trang bị các công cụ, kỹ năng và nguồn lực để đưa doanh nghiệp nhỏ của mình lên một tầm cao mới.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan