HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP VÀ HUẤN LUYỆN ĐIỀU HÀNH: CÓ SỰ KHÁC BIỆT KHÔNG?

Thoạt nhìn, huấn luyện điều hành và huấn luyện kinh doanh giống nhau về nhiều mặt. Cả hai đều nhằm mục đích cải thiện kết quả cho doanh nghiệp đồng thời giúp đỡ những người ra quyết định chính. Tuy nhiên, vẫn có đủ sự khác biệt giữa hai yếu tố này để khiến bạn phải suy nghĩ rất lâu và khó xem công việc nào trong số chúng mà công việc kinh doanh của bạn cần.

Mặc dù cả hai đều nhằm mục đích cải thiện hiệu suất tổ chức và kết quả kinh doanh, hai loại huấn luyện đạt được mục tiêu của họ thông qua các con đường khác nhau.

 

 

Huấn luyện điều hành tập trung vào cá nhân, trong khi huấn luyện doanh nghiệp tập trung vào chiến lược . Huấn luyện doanh nghiệp cải thiện quy trình và đưa ra giải pháp cho các vấn đề hiện tại. Huấn luyện điều hành giúp những người ra quyết định cải thiện quy trình và giải quyết vấn đề.

Huấn luyện doanh nghiệp phù hợp hơn với các doanh nghiệp nhỏ . Huấn luyện điều hành phù hợp hơn cho các tổ chức lớn hơn . Huấn luyện doanh nghiệp cung cấp các giải pháp hữu ích mà các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể dễ dàng thực hiện. Huấn luyện điều hành đi đến nguồn gốc của các quyết định và kế hoạch kinh doanh.

Huấn luyện điều hành đòi hỏi mối quan hệ chuyên nghiệp 1-1 . Các nhà huấn luyện doanh nghiệp làm việc với chủ sở hữu, giám đốc điều hành, chủ tịch và các nhân vật lãnh đạo cấp cao khác để xác định các vấn đề và đưa ra các giải pháp hành động.

Một nhà huấn luyện doanh nghiệp nên có kinh nghiệm trực tiếp điều hành một doanh nghiệp. Một huấn luyện viên điều hành không cần phải có kinh nghiệm như vậy. Huấn luyện viên điều hành đưa ra các giải pháp và lời khuyên ở cấp độ cá nhân hơn là cấp độ của tổ chức.

Huấn luyện điều hành cải thiện kết quả kinh doanh thông qua việc tối đa hóa hiệu suất của từng cá nhân . Huấn luyện doanh nghiệp tạo ra một khuôn khổ tối ưu để hiệu suất của cá nhân được tỏa sáng.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan