HUẤN LUYỆN VIÊN SỬ DỤNG NHỮNG KĨ THUẬT NÀO TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH?

Huấn luyện trong môi trường kinh doanh được cá nhân hóa, được tiến hành theo thời gian và hầu như luôn là huấn luyện viên trực tiếp với mục tiêu cụ thể hoặc mục tiêu kinh doanh. Có nhiều công cụ và phương pháp có sẵn cho các huấn luyện viên làm việc trong môi trường kinh doanh. Một số trong số này bao gồm:

 

Lập kế hoạch

 • Phát triển khả năng trình bày rõ ràng tầm nhìn, giá trị, chiến lược, mục tiêu và sự liên kết
 • Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc đặt ra các mục tiêu mạnh mẽ và phát triển kế hoạch để tiến về phía trước, đề phòng những trở ngại và các vấn đề khác
 • Giúp đồng nghiệp đặt ra các mức độ ưu tiên và phân biệt điều gì quan trọng nhất cần tập trung vào

Sự hành động

 • Họp thường xuyên, với các nhiệm vụ chuyên đề để xem xét giữa
 • Đánh giá tính cách / hành vi để giúp người lao động hiểu được điểm mạnh hiện tại của họ và xác định các lĩnh vực để phát triển
 • Nhẹ nhàng khuyến khích đồng nghiệp ra khỏi vùng an toàn của họ
 • Kỷ niệm chiến thắng và cảm thông với những mất mát
 • Đề xuất sách, bài giảng hoặc các nguồn thông tin khác để phát triển

 

 

Sự tương tác

 • Lắng nghe tốt và đặt những câu hỏi mạnh mẽ để giúp đồng nghiệp giải quyết vấn đề của riêng họ
 • Giúp nhân viên nâng cao nhận thức về giao tiếp không lời và những cách tốt nhất để chia sẻ thông tin
 • Thực hành các cuộc hội thoại khó và xây dựng kỹ năng thông qua đóng vai

Xây dựng đội ngũ

 • Tạo hệ thống và khảo sát để theo dõi tác động của huấn luyện đối với bản thân tổ chức và đối với những người tham gia huấn luyện
 • Xác định rõ ràng các ưu tiên và kỳ vọng
 • Xây dựng các kỹ năng để giao tiếp trực tiếp hiệu quả hơn (không phải bằng bản ghi nhớ hoặc e-mail) trong và ngoài tổ chức
 • Phát triển các phương pháp tiếp cận để tạo niềm tin cho nhân viên và công việc của họ

Huấn luyện là một quan hệ đối tác, không phải là một hệ thống cấp bậc. Chuyên môn của huấn luyện viên nằm ở khả năng giúp học viên tư duy chiến lược, hiểu rõ hơn về bản thân và những người khác, và phát triển các giải pháp của riêng họ.

Nguồn Internet

 

Bài viết liên quan