IT CONSULTANT – TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên gia tư vấn CNTT làm gì?

Một nhà tư vấn công nghệ thông tin xử lý mọi thứ từ sửa chữa máy tính đến quản lý và bảo trì các mạng lớn. Các IT Consultant thường có thể được phân loại thành ba chuyên ngành:

  • Quản lý dự án
  • Bảo trì và sửa chữa
  • Bảo mật

Tuy nhiên, một nhà IT Consultant độc lập có thể có nhiều chuyên ngành thích hợp khác.

IT Consultant

Ngành quản lý dự án Công nghệ thông tin

Các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý tìm đến các nhà tư vấn CNTT quản lý dự án để đưa ra câu trả lời và giải pháp cho các vấn đề của họ. Khách hàng của bạn có một ý tưởng, nhưng họ không biết nó sẽ tốn bao nhiêu tiền hoặc nó sẽ liên quan đến gì. Công việc của bạn là điền vào chỗ trống và có thể quản lý hoạt động. Bạn có thể cần cung cấp bản phân tích chi phí và phạm vi dự án với các chi tiết về các giải pháp CNTT của bạn. Bạn cũng có thể được giao nhiệm vụ quản lý nhóm và theo dõi các điểm chuẩn khi dự án đang được tiến hành.

Ngành bảo trì và sửa chữa

Một nhà tư vấn CNTT bảo trì và sửa chữa cung cấp hỗ trợ cho các vấn đề phần cứng hoặc phần mềm trên các máy riêng lẻ hoặc cho các mạng lớn hơn. Các công ty nhỏ hơn và cấp trung bình thường có chuyên gia tư vấn về việc tạm dừng cho loại công việc này, vì vậy họ có thể phản ứng nhanh chóng với các vấn đề làm gián đoạn hoạt động kinh doanh bình thường.

Ngành bảo mật dữ liệu

Các chuyên gia tư vấn bảo mật CNTT, còn được gọi là chuyên gia tư vấn an ninh mạng, ngày càng trở nên quan trọng khi các cuộc tấn công mạng nhắm vào tất cả các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ. Những nhà tư vấn này thường làm việc trên tuyến đầu của an ninh mạng và cung cấp lời khuyên cũng như giải pháp cho các công ty để bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể được yêu cầu xây dựng tường lửa, cài đặt tính năng bảo vệ chống vi-rút và đảm bảo mạng an toàn trước các nỗ lực tấn công. Nếu xảy ra vi phạm dữ liệu, bạn có thể được yêu cầu tạo và thực hiện chiến lược phản hồi và khôi phục dữ liệu .

Phát triển doanh nghiệp tư vấn  của bạn

Sau khi các yếu tố nền tảng của doanh nghiệp của bạn được thiết lập và bạn đang thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình, bạn sẽ cần tìm khách hàng để phát triển doanh nghiệp của mình.

Bước đầu tiên dễ dàng là cập nhật sơ yếu lý lịch của bạn và đăng nó trên các trang web việc làm. Giữ nó không dài hơn một trang và tập trung làm nổi bật kinh nghiệm làm việc của bạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Một số khách hàng đang tìm kiếm các nhà tư vấn CNTT sẽ tìm thấy bạn trên các trang web này, nhưng thường xuyên hơn không, bạn sẽ là người thực hiện việc tìm kiếm. Nhập từ khóa vào công cụ tìm kiếm của trang web việc làm và xem những công việc đang làm. Sử dụng “nhà tư vấn”, “người làm việc tự do” và các từ khóa mà bạn chuyên về.

Bạn cũng nên liên hệ với mạng lưới của mình và những người bạn biết trong ngành. Họ có thể cho bạn biết về các công ty lớn nhỏ đang tìm kiếm các nhà tư vấn CNTT độc lập.

Bài viết liên quan