Khi nào doanh nghiệp cần tư vấn chiến lược?

Khi nào doanh nghiệp cần tư vấn chiến lược?

vn chiến lược là gì?

Các nhà tư vấn chiến lược của doanh nghiệp thường sẽ đưa ra những lời khuyên,tư vấn liên quan đến những quyết định cấp cao dựa vào kiến thức chuyên sâu để mang lại cho doanh nghiệp kết quả tốt nhất.

Chúng ta cũng có thể hiểu tư vấn chiến lược là một dạng của tư vấn quản lý và phụ trách những mảng tư vấn ở cấp cao nhất trong doanh nghiệp.

Là quá trình chia sẻ, đồng hành giữa tổ chức tư vấn với doanh nghiệp, áp dụng các kiến thức chuyên sâu hỗ trợ cho việc ra quyết định; tìm ra đúng vấn đề để xây dựng giải pháp, xây dựng lộ trình, chọn thời điểm phù hợp; giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.

Ti sao doanh nghip cn tìm đến các chuyên gia tư vn chiến lược?

Các chuyên gia tư vấn thường đưa ra các quyết định quan trọng từ mọi góc độ và có ảnh hưởng đến tương lai của doanh nghiệp. Họ có khả năng giải quyết yêu cầu và vấn đề trong doanh nghiệp khi các nhà lãnh đạo không thể kiểm soát hết các hoạt động.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng có thể cung cấp các giải pháp chuyên sâu trong một ngành nghề và chủ đề nhất định, chẳng hạn như định vị trên thị trường hoặc tái cấu trúc.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng sẽ giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp lý. Ví dụ, trong quá trình liên doanh giữa hai doanh nghiệp, nhà tư vấn sẽ có trách nhiệm tìm hiểu thông tin từ hai bên để đưa ra những chiến lược hợp lý trước khi hợp đồng giao dịch ký kết.

Khi nào doanh nghip cn tư vn chiến lược?

Có thể nói, mọi doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau đều sẽ phải đối mặt với các vấn đề, đôi khi dài hạn, đôi khi ngắn hạn Trong thế giới phức tạp và biến động liên tục như hiện nay, việc có bản đồ chỉ dẫn các hướng đi và chuẩn bị các giải pháp ứng biến cấp bách có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thế nhưng làm thế nào để doanh nghiệp biết rằng đây là lúc mình có thể tự làm hay cần thuê một tổ chức tư vấn?

Đi vi doanh nghip chưa có kế hoch chiến lược

  • Doanh nghiệp đã từng lập kế hoạch chiến lược chưa?
  • Có dễ dàng cho doanh nghiệp tạo mới một kế hoạch chiến lược hay không?
  • Doanh nghiệp có đủ thời gian và nguồn lực để tự tạo kế hoạch chiến lược hay không?

Đi vi doanh nghip đã có kế hoch chiến lược

  • Chiến lược đã vẽ ra cụ thể mục đích và mục tiêu cho doanh nghiệp?
  • Doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai đảm bảo chiến lược có chạy được chưa?
  • Doanh nghiệp có thay đổi và cải thiện chiến lược gần đây?

Nếu câu trả lời là không cho một vài hoặc toàn bộ các câu hỏi trên, vậy đã đến lúc doanh nghiệp cần đến tư vấn chiến lược.

 

 

Bài viết liên quan