KHI NÀO HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP KHÔNG HIỆU QUẢ?

Huấn luyện doanh nghiệp có thể khơi dậy nhận thức và thay đổi tích cực thông qua đối thoại. Tuy nhiên, nó có thể không phải là giải pháp tốt nhất cho tất cả các vấn đề của công ty. Khi các đồng nghiệp không tập trung vào ý tưởng hoặc phân bổ đủ thời gian cho nỗ lực, việc huấn luyện có thể thất bại hoặc có hại hơn là có lợi.

 

Huấn luyện doanh nghiệp là quá trình tham gia vào đối thoại cởi mở để khơi dậy nhận thức và hành động dẫn đến thay đổi tích cực. Huấn luyện luôn là một sự can thiệp tinh vi với những hậu quả sâu rộng cho các nhân viên và tổ chức của họ.

Huấn luyện viên thiếu kỹ năng

Mặc dù huấn luyện doanh nghiệp không phải là khoa học tên lửa, nhưng nó đòi hỏi một số kỹ năng cơ bản. Việc thiếu những kỹ năng này có thể làm chệch hướng nỗ lực.

Trong thời đại ngày nay luôn phải chịu áp lực và theo đuổi kết quả tức thì, nhiều huấn luyện viên không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc điều trị các triệu chứng thay vì các nguyên nhân gốc rễ. Một số chỉ giải quyết các triệu chứng đơn thuần vì họ thiếu kỹ năng để tìm ra nguyên nhân.

Cách tiếp cận thiếu thận trọng đối với huấn luyện doanh nghiệp có thể gây ra các vấn đề ảnh hưởng đến toàn tổ chức, ảnh hưởng đến các giá trị, văn hóa và mục đích của tổ chức.

 

Coachee không cam kết thay đổi

Một điều kiện tiên quyết không thể thiếu của bất kỳ mối quan hệ huấn luyện nào là sự sẵn sàng thay đổi của các huấn luyện viên. Sự tin tưởng lẫn nhau   và mục tiêu được chia sẻ là nền tảng của mối quan hệ huấn luyện hiệu quả. Nếu huấn luyện viên không đảm bảo quyền mua của bên nhận huấn luyện, sáng kiến ​​huấn luyện sẽ là một sáng kiến ​​chết lưu.

Coachee thiếu các kỹ năng cần thiết

Đôi khi, một tổ chức có thể tin rằng một người quản lý / nhân viên cần sự huấn luyện của doanh nghiệp để trở thành một tài sản có giá trị và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các coachee tiềm năng lại thiếu các kỹ năng cơ bản. Những nhân viên như vậy không cần huấn luyện. Họ cần được đào tạo.

Huấn luyện doanh nghiệp không thể không có kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng. Tin tốt trong những trường hợp như vậy là cung cấp đào tạo tại chỗ có lẽ rẻ hơn đào tạo doanh nghiệp. Và trong trường hợp cụ thể này, nó sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan