KHI NÀO THÌ HUẤN LUYỆN NHÓM LÀ MỘT Ý TƯỞNG TỐT?

Không giống như huấn luyện doanh nghiệp, huấn luyện nhóm giải quyết các rối loạn chức năng cấp nhóm phức tạp hơn, nhằm cải thiện sự gắn kết của nhóm và giúp các nhóm phát huy hết tiềm năng của họ. Nó có thể giúp các nhóm khác nhau, từ các văn phòng chi nhánh đến các doanh nghiệp gia đình.

Huấn luyện điều hành tập trung vào cá nhân. Vì các đội bao gồm nhiều cá nhân, huấn luyện nhóm đưa ra một thách thức khác nhau.

Cách tốt nhất để mô tả phạm vi của lãnh đạo nhóm là xem xét các vấn đề mà nó giải quyết. Các vấn đề mà nhóm thường gặp nhất là:

 • Sự thiếu tin tưởng giữa các thành viên trong nhóm
 • Xung đột và sợ xung đột ngăn cản sự chủ động
 • Thiếu sự tham gia và cam kết
 • Sự lệch lạc của trách nhiệm và trách nhiệm giải trình
 • Không đánh giá chính xác kết quả và quan tâm đúng mức đến chúng

Khi nào thì Huấn luyện nhóm là một ý tưởng tốt?

Huấn luyện nhóm là một ý tưởng hay bất cứ khi nào bạn có ý định cải thiện hiệu suất của một nhóm đang gặp khó khăn với bất kỳ vấn đề nào đã đề cập. Ngoài ý định của trưởng nhóm, việc đảm bảo sự mua vào của mọi thành viên trong nhóm không có hại gì. Huấn luyện nhóm có thể phát huy tác dụng của nó ngay cả khi một số thành viên trong nhóm nghi ngờ về điều đó.

Huấn luyện nhóm có thể giúp:

 • Đội văn phòng chi nhánh
 • Các đội cấp cao đặt ra những thách thức độc đáo do thương hiệu bộ lạc cụ thể của họ
 • Các nhóm ảo đấu tranh để giao tiếp tối ưu
 • Doanh nghiệp gia đình, nơi các mối quan hệ sâu sắc có thể cản trở tinh thần đồng đội đúng đắn
 • Đội phòng khám y tế
 • Các nhóm nghiên cứu nơi cái tôi và những quan điểm khác nhau có thể va chạm với nhau
 • Đội quân sự
 • Các đội khác

Nguồn Internet

Bài viết liên quan