LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CHỌN MỘT NHÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP THÍCH HỢP?

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CHỌN MỘT NHÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP THÍCH HỢP?

Bất chấp những lợi ích của dịch vụ tư vấn kinh doanh, một số chủ doanh nghiệp vẫn có thể cảnh giác với những việc mang lại lợi ích cho họ. Họ cảm thấy rằng các nhà tư vấn không thể nói cho họ biết bất cứ điều gì mà họ chưa biết. Các chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp khác có thể từ chối chuyên gia tư vấn vì không thoải mái khi chia sẻ các vấn đề của doanh nghiệp với người ngoài.

Tuy nhiên, cả hai mối quan tâm đều có thể được giảm bớt bằng cách chọn nhà tư vấn phù hợp cho doanh nghiệp của bạn, một nhà tư vấn có chuyên môn sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự cho sự phát triển của công ty bạn.

tư vấn doanh nghiệp

Chọn nhà tư vấn thích hợp 

Bạn nên chọn một nhà tư vấn có hồ sơ kết quả đã được chứng minh. Bạn cũng có thể nói chuyện với các chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp khác trong vòng kết nối của mình và xem liệu bạn có thể nhận được đề xuất hay không.

Bạn cũng có thể tìm hiểu lý lịch của các nhà tư vấn tiềm năng thông qua các trang web và các trang mạng xã hội của họ. Những nhà tư vấn đã làm việc cho ai và nền tảng giáo dục của họ là gì? Họ đã làm việc trong lĩnh vực đó trong bao lâu? Thông tin như vậy sẽ giúp đảm bảo rằng nhà tư vấn mà bạn đã chọn là một chuyên gia có năng lực, người sẽ cung cấp các kết quả cụ thể.

Đồng thời, trong việc lựa chọn nhà tư vấn của bạn, hãy nhớ rằng các nhà tư vấn tốt nhất đáp ứng cả nhu cầu kỹ thuật và tâm lý của khách hàng của họ.

Ví dụ, các nhà tư vấn tài trợ của chính phủ không chỉ hiểu các chương trình tài trợ mà còn phải có khả năng quản lý dự án nhạy bén; nhà tư vấn CNTT lý tưởng của bạn không chỉ phải có hiểu biết sâu sắc về phần cứng và phần mềm liên quan mà còn phải có kỹ năng giao tiếp xuất sắc.

Tạp chí Nghiên cứu Quản lý Quốc tế xác định các kỹ năng mềm chính bổ sung sau cho các nhà tư vấn:

   –  Năng lực thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin về doanh nghiệp một cách có nhận thức
   – Đồng cảm với hoàn cảnh của khách hàng
   – Quyết định về hoạt động của khách hàng
   – Thích ứng với sự sẵn sàng thay đổi của khách hàng và các nguồn lực sẵn có
   – Khả năng “đọc” môi trường của khách hàng và phù hợp

Các nhà tư vấn nên hiểu động cơ của bạn để thu hút họ và nên tiếp cận công việc tư vấn như một quan hệ đối tác. Sự phát triển của mối quan hệ hợp tác này có thể là chìa khóa để chủ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và giảm bớt căng thẳng, đồng thời định vị công ty để trường tồn và thành công.

tư vấn doanh nghiệp

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan