LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN BIẾT LIỆU MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG ĐÃ SẴN SÀNG CHO VIỆC HUẤN LUYỆN?

Một số phẩm chất cần tìm kiếm khi quyết định một nhà lãnh đạo tiềm năng đã sẵn sàng để huấn luyện bao gồm:

  • Tính chính trực và tính cách.
  • Sẵn sàng học hỏi.
  • Sự gắn bó cao trong công việc hiện tại của họ.
  • Xu hướng bước vào vị trí lãnh đạo không chính thức khi có cơ hội.

Huấn luyện thành công dưới bất kỳ hình thức nào phụ thuộc vào sự sẵn sàng của người được huấn luyện. Gần như tất cả các công việc ở bất kỳ cấp độ nào hiện nay đều yêu cầu một số phẩm chất lãnh đạo , nhưng huấn luyện được thiết kế để lấy những phẩm chất thô đó và phát triển chúng đầy đủ hơn. Phát triển khả năng lãnh đạo là quan trọng đối với tất cả các tổ chức, và những nhà lãnh đạo phù hợp phải được phát triển để đạt được kết quả tối ưu.

Tìm kiếm sự sẵn sàng

Những nhà lãnh đạo tiềm năng sẵn sàng huấn luyện thể hiện những đặc điểm cơ bản  của khả năng lãnh đạo. Ở những vị trí hiện tại, họ đã thể hiện được đức tính tốt, công bằng và chính trực. Nếu không có những đặc điểm này, khả năng lãnh đạo cuối cùng của họ sẽ kém và dẫn đến sự bất hòa giữa các thành viên trong nhóm.

Bên cạnh tính cách, các nhà lãnh đạo tiềm năng cũng phải thể hiện sự sẵn sàng học hỏi các kỹ năng mới. Mức độ tự nhận thức là cần thiết để đồng hóa thông tin mới và áp dụng nó vào phong cách lãnh đạo mới nổi, phong cách này phải được xem xét rõ ràng như một phần của quá trình.

Khả năng quan hệ tốt với đồng nghiệp và cấp quản lý là điều hiển nhiên, nhưng hòa thuận không phải lúc nào cũng có nghĩa là phải phục tùng. Xung đột có thể là một phần cần thiết của lãnh đạo và điều quan trọng đối với các nhà lãnh đạo tiềm năng không phải là người tránh xung đột. Học cách xử lý xung đột một cách hiệu quả và tích cực là một phần quan trọng không thể bỏ qua của khả năng lãnh đạo.

Học cách dẫn đầu

Các nhà lãnh đạo tiềm năng nên  tham gia nhiều  vào các vị trí hiện tại của họ và mong muốn mở rộng các kỹ năng và nhiệm vụ của họ. Khi được yêu cầu làm điều gì đó theo một cách khác, họ sẵn sàng điều chỉnh và học hỏi. Một số nhà lãnh đạo tiềm năng có thể đã lãnh đạo nhóm của họ một cách không chính thức hoặc có thể là người đứng lên khi cần sự lãnh đạo trong thời điểm này.

Những nhà lãnh đạo tiềm năng này dường như không phải lúc nào cũng làm đúng mọi thứ khi họ bước lên lãnh đạo. Có thể một người đã làm cho một tình huống lộn xộn vẫn có thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt khi họ được huấn luyện phù hợp để cung cấp cho họ những kỹ năng cần thiết để cải thiện khả năng tự nhiên không hoàn hảo của họ.

Không phải lúc nào cũng có sự khác biệt lớn giữa một nhà lãnh đạo gây ra vấn đề và một nhà lãnh đạo hiệu quả. Huấn luyện có thể làm mịn một số góc cạnh thô ráp và phát triển tiềm năng hiện có.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan