LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT DOANH NGHIỆP TƯ VẤN QUẢN LÝ?

Tư vấn quản lý có thể có nhiều ý nghĩa, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của khách hàng và bộ kỹ năng độc đáo của bạn. Tuy nhiên, nói chung, điều đó có nghĩa là giúp các nhà quản lý và giám đốc điều hành cấp cao giải quyết các vấn đề khó khăn trong tổ chức của họ.

Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu kinh doanh tư vấn quản lý của riêng mình, một số yếu tố và cân nhắc quan trọng có thể dẫn đến một doanh nghiệp thành công và lành mạnh:

Viết kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh của bạn biểu đồ sự phát triển trong tương lai của công ty bạn. Nó không cần phải phức tạp và bạn có thể thay đổi nó khi bạn tiếp tục. Bao gồm mô tả chung về doanh nghiệp, dịch vụ của bạn, thị trường mục tiêu và các dự báo tài chính của bạn trong 12 tháng tới. Tập trung vào những ngành bạn biết khi xác định khách hàng đầu tiên của mình sẽ là ai. Bạn có thể phân nhánh sau khi tích lũy kinh nghiệm.

Làm các thủ tục giấy tờ

Trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, bạn cần chọn cơ cấu kinh doanh (chẳng hạn như công ty sở hữu độc quyền, LLC hoặc S) và xin giấy phép kinh doanh. Tham khảo Danh sách kiểm tra IRS  về Khởi sự Doanh nghiệp , cũng như các cơ quan quản lý của tiểu bang của bạn , để đảm bảo rằng bạn nộp tất cả các thủ tục giấy tờ một cách chính xác.

Cân nhắc về giáo dục và chứng nhận

Không có giấy phép tư vấn quản lý chính thức, nhưng bạn có thể muốn được chứng nhận bởi Hội đồng quốc tế của các viện tư vấn quản lý . Điều này thêm một lớp uy tín có thể giúp thuyết phục khách hàng chọn doanh nghiệp của bạn thay vì một doanh nghiệp khác. Tương tự như vậy, các nhà tư vấn quản lý thường có bằng cử nhân về kinh doanh hoặc kinh tế, nhưng bằng MBA có thể giúp bạn có được những khách hàng lớn hơn.

Tiếp thị doanh nghiệp của bạn

Bạn có thể là nhà tư vấn quản lý tốt nhất trên thế giới, nhưng khách hàng mục tiêu của bạn cần biết doanh nghiệp của bạn tồn tại. Các chiến lược tiếp thị cơ bản bao gồm:

  • Xây dựng một trang web
  • Tận dụng mạng của bạn
  • Tham dự các sự kiện trong ngành
  • Quảng cáo và mạng xã hội

Khi bạn phát triển, rất nhiều khách hàng của bạn sẽ đến qua hình thức truyền miệng. Do đó, nói chung tốt hơn là tập trung vào những chiến lược cơ bản này để bắt đầu hơn là chi nhiều tiền cho các chiến thuật tiếp thị dài hạn. Bạn luôn có thể đầu tư nhiều hơn vào ngân sách tiếp thị của mình sau này.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan