MANAGEMENT CONSULTING HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI

TÌM HIỂU VỀ MANAGEMENT CONSULTING?

Management Consulting được định nghĩa là Tư vấn quản lý hay còn được gọi là Tư vấn quản trị.

Tư vấn quản lý là điểm đến phổ biến của các sinh viên sáng giá sau khi tốt nghiệp đại học. Với mức lương tốt, cơ hội thăng tiến nhanh chóng, thật dễ hiểu tại sao các bạn trẻ lại chọn ngành này. Nếu bạn không chắc nó là gì hoặc làm thế nào để tham gia vào lĩnh vực này, hướng dẫn nhanh của chúng tôi cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần biết.

Management Consulting làm gì?

Các nhà tư vấn quản trị làm việc với các doanh nghiệp để cải thiện hiệu suất của họ bằng cách cung cấp lời khuyên của chuyên gia để giải quyết các vấn đề và khuyến khích tăng trưởng. Họ làm việc với các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Bao gồm chiến lược kinh doanh, tài chính, nhân sự và tiếp thị. Không chỉ các công ty tư nhân – nhiều tổ chức công thuê tư vấn quản lý để cải thiện hoạt động và hiệu quả của họ.

Về cơ bản, vai trò của nhà tư vấn là cung cấp cho khách hàng của họ đánh giá các thủ tục hiện hành, đề xuất cải tiến và lên kế hoạch hành động để thực hiện. Họ có thể được doanh nghiệp cử đến để tư vấn cho quản lý cấp cao về một dự án cụ thể hoặc rộng hơn là về cấu trúc và hoạt động của một công ty.

Management Consulting, công việc cụ thể của họ là gì?

Vì họ thường đưa ra lời khuyên về một vấn đề cụ thể. Vậy nên, công việc của một nhà tư vấn chiến lược có xu hướng liên quan đến nhiều phân tích dữ liệu. Một dự án thường sẽ diễn ra như sau:

  • Định nghĩa vấn đề – Chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề gì?
  • Phương pháp tiếp cận – Chúng ta sẽ điều tra vấn đề này như thế nào?
  • Thu thập dữ liệu – Tìm hiểu mọi thứ chúng tôi có thể về vấn đề này
  • Phân tích dữ liệu – Dữ liệu của chúng tôi hiển thị điều gì?
  • Lời khuyên – Giải pháp tốt nhất theo dữ liệu và chuyên môn của chúng tôi là gì?
  • Thực hiện – Tạo ra thay đổi tích cực dựa trên các khuyến nghị

Bài viết liên quan