Miễn trừ trách nhiệm - ActionCOACH

Miễn trừ trách nhiệm

Trang chính thức thông báo các Coach đã rời khỏi hệ thống ActionCOACH

Miễn trừ trách nhiệm

4a559455b46842361b79

Coach Vương Y Lan

75f22a86feb408ea51a53

Coach Lê Hoàng Dũng

3c0b367ce24e14104d5f1

Coach Huỳnh Ngọc Minh 

36b85dcf89fd7fa326ec2

Coach Lương Ngọc Trung

40290b50176de133b87c

Coach Đoàn Thị Hải Loan

kathy

Kathy Đỗ Phùng Minh Châu

chloe

Coach Chloe Trần Thị Quý Châu

David Chu Tiến Đức

David Chu Tiến Đức

Neo Trần Bằng Việt

Coach Neo Trần Bằng Việt

Angeli Tat Phuong Thao

Coach Angeli Tất Phương Thảo

Alex Nguyen Ngoc Quang

Coach Alex Nguyễn Ngọc Quang

Jenny Pham Bach Yen

Coach Jenny Phạm Bạch Yến

Becky Pham Thi Bich

Coach Becky Phạm Thị Bích

Emily Nguyễn Thị Thu Huyền

Coach Emily Nguyễn Thị Thu Hiền

Leo Nguyễn Dự Hoàng

Coach Leo Nguyễn Dự Hoàng

Simon Trần Gia Thông

Coach Simon Trần Gia Thông

Nina Nguyen Yen Nhan

Coach Nina Nguyễn Yến Nhàn

Neil Trình Quốc Việt

Coach Neil Trình Quốc Việt

Louis Trần Đức Lợi

Coach Louis Trần Đức Lợi

Zohar Trần Bình Dương

Coach Zohar Trần Bình Dương

Natalie Lương Nhị Hà

Coach Natalie Lương Nhị Hà

Nguyễn Ngọc Sách

Coach Nguyễn Ngọc Sách

Chloe Đái Xuân Hoa

Coach Chloe Đái Xuân Hoa

Robert Nguyễn Lâm Thành Trí

Coach Robert Nguyễn Lâm Thành Trí

COACH OUT

Coach Trịnh Đặng Khánh Toàn

2-2

Coach Anthony Nguyễn Văn Huy

Coach out

Coach Ivy Triệu Thị Kim Tiên

coach

Coach Danny Nguyễn Đức Dũng

coach out

Coach Boul Ngô Bảo Thái

coach out

Coach Victor Nguyễn Thành Việt

da7031847449bb17e258

Coach Vincent Dương Thành Việt Quang

Coach Helen Lê Thanh Hà

Coach Helen Lê Thanh Hà 

1651732581020

Coach Diamond La Khuê

279911076_3391293331103883_8105826680078362263_n

Coach Tạ Thị Minh Phương

240459222_3200825023484049_5206372572976785076_n

Coach Rose Hoàng Hồng Nhung

Thiết kế chưa có tên (1)

Coach Bella Bùi Thị Hường

297239370_3454727431427139_7045104175123252692_n

Coach Austin Nguyễn Trần Quang

273494166_3332328170333733_7409136317297738488_n

Coach Robert Đỗ Văn Học

Coach Joseph Nguyễn Ngọc Khang

Coach Joseph Nguyễn Ngọc Khang

274236341_3332324670334083_970476450256107829_n

Coach Tory Phạm Đăng Tuấn

288843517_3424849004414982_6830568720001105744_n

Coach Aha Trần Ánh Nhật Hưởng