Nhiều nơi đang công bố kế hoạch mở lại các doanh nghiệp để đưa nền kinh tế của chúng ta trở lại từ bờ vực. Mặc dù đây là một tin tuyệt vời để tái lập nền kinh tế, tuy nhiên nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và căng thẳng cũng sẽ tăng lên nếu việc mở lại được thực hiện một cách ngớ ngẩn và không được quan tâm đúng mực

Chú ý với các thông báo được đưa ra từ chính phủ, để biết doanh nghiệp của bản thân liệu có thuộc vào danh sách cho phép hay chưa. Kiểm tra các loại bảo hiểm lẫn gói hỗ trợ mà bạn có thể được nhận vì những tổn thất diễn ra trong quá trình đóng cửa.

Giải quyết các vấn đề với nhân viên không muốn quay trở lại làm việc như trước, hoặc trở nên thay đổi vì việc giãn cách dài ngày: Ngay cả khi các quan chức chính phủ và y tế công cộng xác định an toàn cho nhân viên trở lại làm việc, nhân viên vẫn có thể miễn cưỡng làm như vậy vì nhiều lý do, hãy giải quyết việc này trước . Những tình huống như vậy có thể được xử lý bằng cách nói chuyện với nhân viên, lắng nghe những lo lắng của họ và cố gắng giải quyết chúng, điều này có thể đơn giản như giải thích các biện pháp bảo vệ đã được đưa ra để giữ an toàn cho mọi người.

Hãy cảnh giác sau khi mở lại: Trong khi các lệnh của chính phủ được bàn hành thì doanh nghiệp cũng nên cảnh giác về bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào tại nơi làm việc sau khi mở lại. Các quan chức y tế khuyên bạn nên thiết lập các trường hợp dự phòng sẽ làm gì nếu nhân viên kiểm tra dương tính, mối đe dọa tái xuất hiện hoặc các sự kiện bất ngờ khác diễn ra. Điều này có thể bao gồm các giao thức về cách thông báo cho nhân viên về các mối quan tâm, nhanh chóng thực hiện các quy trình làm việc tại nhà và xác định nhân viên nào là nguồn lây đầu tiên.

Bạn cần đảm bảo làm sạch trong môi trường làm việc; khử trùng theo lịch để đảm bảo an toàn. Truyền đạt kế hoạch của bạn với khách hàng và đăng quy trình của bạn ở những nơi dễ thấy trên các kênh xã hội của bạn. Hãy chắc chắn rằng các nhân viên và khách hàng của bạn cảm thấy được bảo vệ.  Dưới đây là một số thực hành tốt nhất;

Nhắc nhở nhân viên có dấu hiệu bệnh phải ở nhà.

Thiết lập các ngày xen kẽ hoặc thêm ca làm giảm tổng số nhân viên trong một cơ sở tại một thời điểm nhất định, cho phép họ duy trì khoảng cách với nhau trong khi duy trì một tuần làm việc tại chỗ đầy đủ.

Thường xuyên cập nhật về các yếu tố rủi ro và các bảo vệ bản thân khỏi COVID-19.

Đào tạo nhân viên sử dụng đồ bảo hộ lao động, ngăn chặn lây lan nếu cần thiết

ActionCOACH SEA ML dịch và biên tập