fbpx

MỘT NHÀ HUẤN LUYỆN THÔNG MINH VỀ CẢM XÚC CÓ THỂ GIÚP BẠN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

Các nhà huấn luyện doanh nghiệp thông minh về cảm xúc hiểu được cảm xúc của họ và tác động của cảm xúc đối với các quyết định của họ. Họ cảm nhận và hiểu được cảm xúc của người khác và cách những cảm xúc này hình thành hành vi của nhân viên và đồng nghiệp của họ.

Các nhà huấn luyện doanh nghiệp thông minh về mặt cảm xúc luôn tự nhận thức

Tự nhận thức giúp các nhà huấn luyện doanh nghiệp nhận ra cảm xúc của họ và tác động của cảm xúc đối với các quyết định của họ. Một người tự nhận thức về bản thân hiểu điều gì thúc đẩy họ và cách họ phản ứng với các tâm trạng khác nhau. Nhận thức được bản thân cho phép mọi người xâm nhập vào những tác động không thể kiểm soát được của cảm xúc của họ.

Quản lý bản thân là một khả năng bắt nguồn từ sự tự nhận thức

Thông qua việc tự quản lý, các nhà huấn luyện doanh nghiệp có thể kiểm soát cảm xúc của họ trong khi vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn cao về tính chính trực và trung thực. Tự quản lý là chìa khóa để xử lý sự thay đổi một cách hiệu quả, đưa ra những ý tưởng mới và chịu trách nhiệm về kết quả.

Sự đồng cảm là siêu năng lực của những nhà huấn luyện doanh nghiệp thông minh

Để cảm nhận được nhu cầu phát triển của một báo cáo hoặc đồng nghiệp, một nhà huấn luyện doanh nghiệp phải có sự đồng cảm. Bằng cách đặt mình vào vị trí của người khác, các nhà huấn luyện doanh nghiệp thấu cảm nhìn ra quan điểm, nhận thức mối quan tâm và cảm xúc cũng như hiểu nhu cầu.

Nâng cao trí tuệ cảm xúc của bạn thông qua huấn luyện

Huấn luyện viên huấn luyện doanh nghiệp của bạn có thể giúp bạn làm việc trên các thành phần của trí tuệ cảm xúc, trau dồi từng bước một năng lực huấn luyện doanh nghiệp cốt lõi bên ngoài này.

Để trở thành một nhà huấn luyện doanh nghiệp thông minh về mặt cảm xúc, hãy học cách coi trọng những tương tác đích thực. Và làm chủ nghệ thuật lập luận bằng cảm xúc.

Trí tuệ cảm xúc là người tạo ra sự khác biệt

Trí tuệ cảm xúc là một lợi ích cho khả năng huấn luyện doanh nghiệp theo nhiều cách. Sự hiện diện của một nhà huấn luyện doanh nghiệp thông minh về mặt cảm xúc ở vị trí huấn luyện doanh nghiệp của một tổ chức giúp cải thiện việc trao quyền và sự gắn bó của nhân viên. Nó làm giảm sự luân chuyển của nhân viên và giúp công ty dễ dàng thu hút nhân tài hơn.

Nguồn Internet

Bài viết liên quan

/-strong/-heart:>:o:-((:-h16:55