MỤC TIÊU SMART VÀ ỨNG DỤNG TRONG HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Các nhà lãnh đạo của tất cả các ngành công nghiệp đều biết tầm quan trọng của việc đặt ra các mục tiêu có thể đạt được và hiệu quả cho chính họ. Những mục tiêu này được gọi là mục tiêu SMART. Mục tiêu là một trong những công cụ quan trọng chưa được tận dụng tối đa mà các doanh nghiệp có. Sau khi phác thảo chính của dự án của bạn đã được thiết lập, sự chú ý của bạn cần được hướng đến việc phát triển các mục tiêu nhất định có thể giúp dự án của bạn thành công. Danh sách kiểm tra các mục tiêu SMART có thể được sử dụng để đánh giá tập hợp các mục tiêu sẽ được sử dụng. Quá trình này có thể giúp người lao động cũng như người sử dụng lao động chia sẻ sự hiểu biết nhất định về cách các mục tiêu đã được đặt ra và cách chúng phải đạt được.

Huấn luyện doanh nghiệp

Mục tiêu SMART phải là:

Specific: Một mục tiêu chính xác có cơ hội hoàn thành cao hơn một mục tiêu chung chung. Khi vạch ra một mục tiêu cụ thể, hãy đảm bảo xác định rõ những việc cần phải làm và trong khung thời gian nào. Để đặt mục tiêu cụ thể, bạn nên biết mình muốn gì. Bạn cần tự hỏi mình những câu hỏi nhất định như:

Những ai liên quan?

Tôi muốn đạt được điều gì?

Tôi cần làm điều này ở đâu?

Khi nào thì tôi có thể hoàn thành nó?

 

Measurable: Cần thiết lập bằng chứng cụ thể để đo lường tiến trình bạn đã đạt được để đạt được mục tiêu của mình. Đo lường sự tiến bộ của bạn cho phép bạn đi đúng hướng, đạt được các mục tiêu và trải nghiệm sự phấn khích của thành tích khuyến khích bạn. Trong khi thiết lập các mục tiêu có thể đo lường, bạn cần tự hỏi mình những câu hỏi như:

Bao nhiêu?

Làm thế nào tôi sẽ biết khi nó được thực hiện?

Ví dụ về mục tiêu có thể đo lường là “Chỉnh sửa mười hai bài báo vào cuối mỗi ngày làm việc.”

 

Attainable: Nếu bạn bị mù một phần và bạn nghĩ mình có thể trở thành phi công thì bạn có thể phải suy nghĩ lại về mục tiêu này. Bạn cần đặt ra cho mình những mục tiêu có thể đạt được và không nằm ngoài tầm với. Đặt ra những mục tiêu không thể đạt được là một công thức dẫn đến thất vọng và thất bại. Ngay cả những mục tiêu dài hạn, khó khăn cũng có thể đạt được bằng cách lập kế hoạch các bước một cách khôn ngoan và tạo khung thời gian cho bản thân để thực hiện các bước đó.

 

Realistic: Bạn cần phải sẵn sàng và có khả năng làm việc để đạt được mục tiêu của mình. Điều này sẽ làm cho nó trở thành một mục tiêu thực tế. Bằng cách đặt ra những mục tiêu không thực tế cho bản thân, bạn có thể sẽ sớm bỏ cuộc. Một mục tiêu có thể vừa cao vừa thực tế; bạn là người duy nhất có thể quyết định mục tiêu của mình cần đạt đến mức nào. Nếu bạn thực sự tin rằng bạn có thể đạt được mục tiêu của mình thì nó sẽ được gọi là một mục tiêu thực tế. Một cách khác để biết liệu mục tiêu của bạn có thực tế hay không là nghĩ lại và xác định xem liệu bạn đã hoàn thành điều gì đó tương tự trong quá khứ hay chưa.

Huấn luyện doanh nghiệp

Timeline: Tất cả các mục tiêu phải có thời gian ấn định mà bạn chọn để đạt được chúng. Điều này đảm bảo rằng bạn không trở nên lười biếng và tiếp tục thúc đẩy bạn tiến xa hơn để đạt được mục tiêu của mình. Ngoài ra, bạn cần đảm bảo rằng dòng thời gian của bạn là thực tế.

 

Huấn luyện doanh nghiệp tập trung vào việc giúp chủ doanh nghiệp lập một kế hoạch kinh doanh với bản sắc riêng của doanh nghiệp. Huấn luyện kinh doanh liên quan đến việc giảng dạy, giúp đỡ, hướng dẫn và khuyến khích các cá nhân với các vấn đề kinh doanh của họ. Huấn luyện doanh nghiệp có thể áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực thương mại nào và nó liên quan đến việc giúp đỡ một số cá nhân gặp các vấn đề liên quan đến việc khởi nghiệp kinh doanh hoặc các vấn đề trong chính doanh nghiệp. Huấn luyện cho phép bạn đạt được sự rõ ràng trong kế hoạch kinh doanh của mình, dẫn đến tiến bộ đạt được mục tiêu của bạn.

 

Huấn luyện viên kinh doanh của bạn có thể giúp bạn phát triển và đạt được các mục tiêu SMART của mình. Thực hiện bước tiếp theo và liên hệ với một nhà huấn luyện doanh nghiệp có trình độ – trên thực tế, hãy biến đó thành mục tiêu!

Nguồn: Internet

Bài viết liên quan