NGHỀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

NGHHUN LUYN DOANH NGHIP – BUSINESS COACHING

1. Công việc của một Business Coach

  • Hun Luyn K Năng

Nhà huấn luyện doanh nghiệp đào tạo cho chủ doanh nghiệp những kỹ năng cần thiết để tự triển khai quản lý phát triển doanh nghiệp.

Từ kỹ năng quản lý nhận sự, phòng ban đến kỹ năng marketing hay bán hàng.

  • Xây Dng Chiến Lược

Nhà huấn luyện doanh nghiệp hỗ trợ chủ doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển lâu dài ổn định.

Chiến lược phát triển là yếu tố cốt lõi để thành công với một doanh nghiệp, khóa Business Coaching sẽ giúp bạn.

  • Lp Kế Hoch Phát Trin

Với điểm tựa là chiến lược phát triển hoàn chỉnh, nhà huấn luyện doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp lập plan công việc cho từng hạng mục với từng mục tiêu khác nhau.

Có kế hoạch bạn có list công việc cần làm.

  • S Dng Công C H Tr

Để quản lý phát triển doanh nghiệp bạn cần nhiều công cụ hỗ trợ.

Ví dụ: Quản lý nhân sự chúng ta cần phần mềm, Marketing cần công cụ phù hợp hay những công cụ quản lý bán hàng

2. Ngh hun luyn doanh nghip – Business Coaching

  • H thng

Nhà huấn luyện hiểu chuyên sâu về hệ thống vận hành doanh nghiệp. Hệ thống này bao gồm những gì để hoàn thiện?

Từ đó dễ dàng xác định doanh nghiệp đang ở đâu? Đang gặp vấn đề gì? Và nên làm gì tiếp theo?

  • Mc tiêu

Cùng với chủ doanh nghiệp thiết lập các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

Đây là mục tiêu thành tựu, và nhiệm vụ của bạn là biến nó thành mục tiêu thói quen đồng thời kiểm soát mục tiêu này liên tục.

  • Quy trình

Quy trình huấn luyện doanh nghiệp được thiết lập chặt chẽ trong thời gian nhất định để hướng đến mục tiêu xác định.

Lên kế hoạch công việc theo tuần tháng năm.

Quy trình bám sát mục tiêu và tiến đến đạt các mục tiêu theo thứ tự ngắn, trung hay dài hạn.

  • Năng lc lãnh đ

Hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo chủ doanh nghiệp triệt để.

Đối với người chủ, năng lực lạnh đạo đóng vai trò rất lớn ở sự thành công của cả một hệ thống.

Vì vậy chương trình đào tạo cũng ưu tiên phần cải thiện năng lực lãnh đạo này.

  • Thay đi nhn dng

Giúp chủ doanh nghiệp thay đổi thành nhà lãnh đạo giỏi, người truyền cảm hứng, người kỹ luật, theo sát mục tiêu, cân bằng công việc và cuộc sống, xây dựng đội ngũ tốt, cải thiện năng lực bản thân…

Bài viết liên quan