Nghiên cứu thị trường là gì? (What is market research?)

Để bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp, điều cơ bản mà bạn cần biết chính là đối tượng  khách hàng mục tiêu và thị trường mà công ty của bạn hoạt động. Nghiên cứu thị trường có thể giúp bạn hiểu và đưa ra quyết định sáng suốt về việc tiếp thị doanh nghiệp của mình.

Lợi ích của nghiên cứu thị trường

———-

Nghiên cứu thị trường là một công cụ có giá trị để giúp bạn hiểu:

 • Ngành và thị trường
 • Khách hàng và nhu cầu của họ
 • Đối thủ cạnh tranh và những gì họ đang làm
 • Xu hướng thị trường và những thay đổi kinh tế.

Sự hiểu biết này có thể giúp bạn xác định được chính xác phương thức tiếp thị cho công ty, đưa ra quyết định sáng suốt về doanh nghiệp của mình và tận dụng tối đa các cơ hội. Điều quan trọng là đảm bảo nghiên cứu thị trường là một phần của kế hoạch kinh doanh liên tục và hoạt động hàng ngày của bạn.

 

Khi nào cần thực hiện nghiên cứu thị trường

———-

Điều quan trọng là phải thường xuyên thực hiện đánh giá:

 • Đối thủ của bạn là ai, điểm mạnh và điểm yếu của họ
 • Khách hàng của bạn là ai và họ muốn gì
 • Cho dù có bất kỳ khoảng trống nào trên thị trường.

Điều này có thể rất quan trọng trong tất cả các giai đoạn kinh doanh của bạn:

 • Xác định khách hàng của bạn
 • Chọn một địa điểm kinh doanh thích hợp
 • Xác định các cơ hội và thị trường mới
 • Xác định các lĩnh vực có vấn đề trong doanh nghiệp của bạn
 • Tăng lợi nhuận và tăng trưởng.

Tìm kiếm thông tin trong các báo cáo thị trường, thống kê của chính phủ, các ấn phẩm thương mại và các ấn phẩm của hiệp hội ngành. Những điều này có thể hữu ích cho việc tìm kiếm những phát triển và khả năng mới – cả trong ngành của bạn và trong môi trường thương mại.

 

Các loại hình nghiên cứu thị trường

———–

Nghiên cứu sơ cấp

Điều này liên quan đến việc thu thập thông tin trực tiếp thông qua các cuộc khảo sát, phỏng vấn và nói chuyện với khách hàng và các doanh nghiệp khác.

Nghiên cứu của bạn có thể chính thức hoặc không chính thức, và có thể giúp bạn khám phá:

 • Nhu cầu của khách hàng
 • Làm thế nào doanh nghiệp của bạn có thể cải thiện
 • Bạn giỏi cái gì
 • Các doanh nghiệp khác đang làm.những gì

 

Nghiên cứu thị trường sơ cấp sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và / hoặc định lượng, bao gồm:

 • Khảo sát qua điện thoại, thư hoặc email
 • Phản hồi trực tiếp hoặc bằng văn bản của khách hàng không chính thức –
 • Phỏng vấn
 • Bảng câu hỏi
 • Các nhóm tập trung.

Xem xét dữ liệu doanh nghiệp của bạn có thể là một cách tiết kiệm để hiểu khách hàng của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ví dụ, bạn có thể xem các khiếu nại của khách hàng hoặc dữ liệu bán hàng.

Nghiên cứu thị trường thứ cấp

Nghiên cứu thứ cấp sử dụng thông tin và dữ liệu đã được thu thập và phân tích bởi những người khác. Bạn có thể nghiên cứu thị trường của mình bằng cách sử dụng thông tin như số liệu thống kê của chính phủ và các ấn phẩm thương mại.

Nguồn business.gov

Bài viết liên quan