NGUỒN NHÂN LỰC QUAN TRỌNG THẾ NÀO TRONG KINH DOANH

NGUỒN NHÂN LỰC QUAN TRỌNG THẾ NÀO TRONG

KINH DOANH

Một doanh nghiệp mong muốn phát triển và thanh công đều phụ thuộc rất nhiều vào yếu “Nhân lực”. Nguồn nhân lực đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì điều đó sẽ quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp, kinh doanh hiệu quả hay không cũng nhờ vào đó. Do vậy việc tuyển dụng và quản trị nguồn nhân lực luôn được đặt lên hàng đầu.

Kinh doanh hiệu quả – Nguồn nhân lực là “điểm xuất phát” cho tất cả mọi hoạt động:

Bất kì doanh nghiệp nào muốn kinh doanh hiệu quả dù ở lĩnh vực hay quy mô lớn nhỏ đều phái bắt đầu từ Con người. Một người không thể nào kiểm soát hết được tất cả các công việc.

Nguồn nhân lực có tốt hay không cần nhiều kiến thức của nhà quản trị nhân lực. Vì vậy để tiếp cận được nhiều công nghệ mới, tiên tiến và cập nhật kiến thức mới mỗi ngày bạn nên có người quản trị rõ bộ phận, vị trí, bắt đầu từ đâu, làm gì của từng cá nhân trong công ty để tạo hiệu quả nhất định.

Kinh doanh hiệu quả – Yếu tố kinh doanh hiệu quả là nguồn nhân lực:

Vai trò của nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao, công tác quản trị con người nhằm mục đích thu hút, đào tạo, phát triển, sử dụn

 

g, đánh giá và giữ gìn lực lượng lao động (bao gồm cả chất lượng và số lượng) phù hợp với yêu cầu công việc trong doanh nghiệp.

 

Nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt đối với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất  kinh doanh. Một doanh nghiệp thành hay bại đều do chiến lược và nhân sự góp phần không nhỏ vào đó.

Kinh doanh hiệu quả – Một nguồn nhân lực tốt không thể nào thiếu tính kỷ luật trong đó:

Quản trị nguồn nhân lực phải nói là một nghệ thuật, một nguồn nhân lực tốt sẽ luôn đảm bảo đầy đủ các biện pháp và xử lý tình huống trong mọi trường hợp.

 

Đây không phải là một việc dễ dàng vì đối tượng chúng ta hướng đến là con người. Mỗi người sẽ có mỗi tính cách, sở thích và những năng lực riêng biệt. Một công tác quản trị trong doanh nghiệp tốt sẽ giữ được tốt tính kỷ luật trong công việc. Tạo ra một đội ngũ các nhân viên ưu tú không hề dễ dàng, nhưng khi bạn làm được việc đó thì kinh doanh hiệu quả không phải là vấn đề quá lớn.

Kinh doanh hiệu quả – Những chỉ tiêu để tìm ra một nguồn nhân lực tốt:

Sau đây là những tiêu chí được đưa ra để tìm thấy gương mặt giúp công ty bạn phát triển hiệu quả:

Trạng thái sức khỏe nguồn nhân lực: Trong đó chú ý đề tuổi thọ bình quân; thể trạng của người lao động; phân loại sức khỏe; chỉ tiêu suy giảm sức khỏe hoặc không có khả năng lao động…

Chỉ tiêu trình độ văn hóa của nguồn nhân lực: Đây là chỉ tiêu rất quan trọng phản ánh chất lượng nguồn nhân lực và có tác động mạnh mẽ tới quá trình phát triển kinh tế xã hội. Trình độ văn hóa cao sẽ tạo điều kiện và khả năng tiếp thu, vận dụng có hiệu quả những tiến bộ mới của khoa học công nghệ trong thực tiễn lao động sản xuất, cũng như trong các lĩnh vực khác của đời sống.

Chỉ tiêu đánh giá trình độ chuyên môn, kỹ thuật của nguồn nhân lực: Được thể hiện bằng tỉ lệ cán bộ, công nhân và người lao động nói chung có trình độ tay nghề, trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học so với nguồn nhân lực lao động chung của cả nước.

Việc lựa chọn những gương mặt để trao niềm tin là một công việc đòi hỏi khá nhiều kinh nghiệm. Khi vấn đề đó được giải quyết một cách triệt để thì việc kinh doanh hiệu quả và dẫn đến những thành công cho công ty của bạn sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

 

Bài viết liên quan